Badania właściwości sorpcyjnych faz stacjonarnych na bazie frakcji asfaltenowych do rozdzielania mieszanin z zastosowaniem chromatografii gazowej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Badania właściwości sorpcyjnych faz stacjonarnych na bazie frakcji asfaltenowych do rozdzielania mieszanin z zastosowaniem chromatografii gazowej
Tytuł równoległy: Sorption properties of asphaltene stationary phases for gas chromatography separations
Autor: Plata-Gryl, Maksymilian; Boczkaj, Grzegorz
URI: http://hdl.handle.net/11331/3582
Date: 2017
Źródło: Camera Separatoria. T.9, nr 1 (2017) , s. 23-35
Abstract:
 
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania faz stacjonarnych na bazie frakcji asfaltenowych do rozdzielania mieszanin związków chemicznych z wykorzystaniem chromatografii gazowej oraz porównano selektywność faz przygotow anych z frakcji asfaltenowych wyizolowanych z różnych surowców. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono wartości liniowych indeksów reten cji oraz stałych Rohrschneidera - McReynoldsa, za pomocą których charakter badanych faz określono jako średniopolarny. Przeprowadzone badania wykazały, że przygotowane fazy stacjonarne pozwalają na rozdzielenie związków w ramach grup związków tj. węglowodory aromatyczne, ketony, alkohole, sulfidy. Ponadto zaobserwowano różnice w selektywności faz stacjonarnych w zależności od surowca z jakiego były wyizolowane.
 
The purpose of this paper was to evaluate the usefulness of asphaltene stationary phases for gas chromatography separations and to compare selectivity of asphaltene stationary phases isolated from different raw materials. On the b asis of information ob tained from test mixture chrom atograms, chromatographic parameters were calculated to characterize prepared columns. The values of linear rete ntion indices and Rohrschneider - McReynolds constants allowed to determine types of interactions b etween test solutes and stationary phases and f or comparison with commercial stationary phases. The use of novel stationary phases enab les the separation of sub stances among classes of compounds e.g. aromatic hydrocarb ons, ketones, alcohols, sulfides. Calculated values of Rohrschneider - McReynolds const ants characterize asphaltene stationary phases as phases of medium polarity and revealed differences in selectivity b etween phases ob tained from different b itumens.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics