Techniki chromatografii cieczowej, stosowane w analityce technicznej procesów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej - BMLC. Przegląd.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Glinka, Marta
dc.contributor.author Łukajtis, Rafał
dc.contributor.author Nowak, Paulina
dc.contributor.author Kamiński, Marian
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:31:36Z
dc.date.available 2021-06-07T08:31:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Camera Separatoria. T.9, nr 2 (2017) , s. 92-105 pl
dc.identifier.issn 2083-6392
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3579
dc.description.abstract Obróbka wstępna biomasy ligno - celulozowej (BMLC) realizowana z zastosowaniem kwasów, zasad oraz enzymów jest ważnym etapem przetwarzania surowca przed procesem fermentacji. Podczas hydrolizy złożone struktury biopolimerów: celulozy, hemicelulozy i ligniny rozpadają się do związków o małej masie cząsteczkowej (cukry, oligosacharydy, związki fenolowe). Jednak nie jest to proces łatwy i wymaga doboru odpowiednich warunków procesu, międz y innymi rodzaj i stężenie katalizatora, temperatura procesu, czas, ciśnieni). Do określenia składu produktów głównych i ubocznych oraz wydajności produktów w zależności od warunków prowadzonego procesu konieczne jest wykorzystanie pewnych i sprawdzonych metod analitycznych. Odpowiednio dobrana analityka techniczna pozwala również monitorować przebieg procesu hydrolizy w reaktorze. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd metod analitycznych wykorzystujących techniki chromatografii cieczowej do analizy te chnicznej produktów hydrolizy. pl
dc.description.abstract Pre - treatment of lignocellulosic biomass (BMLC) using acids, bases and enzymes is an important stage of processing the raw material before the fermentation process. During hydrolysis, complex biopolymer structures: cellulose, hemicellulose and lignin break down into low molecular weight compounds (sugars, oligosaccharides, phenolic compounds). However, this is not easy process and requires the selection of appropriate process conditions, including the typ e and concentration of the catalyst, process temperature, time, pressure. To determine the composition of main products and by - products, but also to product performance depending on the conditions of the process, it is necessary to use reliable and tested analytical methods. Properly selected technical analytics allow also to monitor the course of the hydrolysis process in the reactor. This paper presents an overview of analytical methods using liquid chromatography techniques for technical analysis of hydr olysis products. en
dc.language.iso pl pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Analityka procesowa pl
dc.subject Biomasa lignocelulozowa pl
dc.subject Chromatografia cieczowa pl
dc.subject Process analytics en
dc.subject Lignocellulosic biomass en
dc.subject Liquid chromatography en
dc.title Techniki chromatografii cieczowej, stosowane w analityce technicznej procesów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej - BMLC. Przegląd. pl
dc.title.alternative Liquid chromatography techniques, used in technical analysis of hydrolysis proc esses, of lignocellulosic biomass. Review. en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics