Kapilarna chromatografia gazowa fazy nad-powierzchniowej – HS-CGC w badaniach składu lotnych produktów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej – BMLC

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kapilarna chromatografia gazowa fazy nad-powierzchniowej – HS-CGC w badaniach składu lotnych produktów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej – BMLC
Tytuł równoległy: Headspace c apillary gas chromatography – HS - CGC in the investigations of the composition of volatile hydrolysis products from lignocellulosic biomass – BMLC
Autor: Kucharska, Karolina; Rybarczyk, Piotr; Pawłowicz, Roman; Kamiński, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/3570
Date: 2017
Źródło: Camera Separatoria. T.9, nr 2 (2017) , s. 82-91
Abstract:
 
W pracy przedstawiono sposoby obróbki biomasy ligno-celulozowej, których celem jest rozpulchnienie struktury surowca i zwiększenie dostępności struktur dla czynników hydrolizujących. Na podstawie przeglądu literatury wskazano na możliwe do zidentyfikowania związki obecne w hydrolizatach z biomasy ligno-celulozowej. Opracowano metodykę oraz zbadano możliwość oznaczania lotnych produktów hydrolizy chemicznej z wykorzystaniem techniki HS-GC-FID. Ponadto, wykorzystano wyniki oznaczania techniką badania fazy nad-powierzchniowej nad lustrem hydrolizatu (HS-GC-MS) do weryfikacji i interpretacji przebiegu hydrolizy. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie proponowanej metody pozwala na przybliżoną ocenę składu hydrolizatów bez wcześniejszego etapu przygotowania próbek jedynie w krótkim czasie po pobraniu próbki.
 
The work presents the methods of lignocellulosic biomass pre - treatment aiming at loosening the structure of the raw material and increasing the availability of structures for hydrolyzing agents. Based on a literature review, , identifiable compounds in the hydroly z ates have been Iisted . The methodology was developed and the possibility of determination of volatile ch emical hydrolysis products using the HS - GC - FID technique was investigated. In addition, the results of the headspace analysis of the hydrolyzate (HS - GC - MS) were used to verify and interpret the course of the hydrolysis. The test results indicate that the u se of the proposed method allows an approximate assessment of the composition of hydrolysates without a prior sample preparation stage only a short time after sampling.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics