Analiza retencji wybranych testowych związków chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Analiza retencji wybranych testowych związków chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi
Tytuł równoległy: Retention behavior of selected test compounds using column filled with silica gel modified by amine groups
Autor: Ziobrowski, Piotr; Chutkowski, Marcin; Zapała, Lidia; Zapała, Wojciech
URI: http://hdl.handle.net/11331/3553
Date: 2018
Źródło: Camera Separatoria. T.10, nr 2 (2018), s. 43-51
Abstract:
 
W niniejszej pracy zbadano wpływ składu fazy ruchomej oraz temperatury na proces retencji trzech testowych związków chemicznych: kofeiny, kwercetyny oraz fenolu w chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC). Określono także ogólną sprawność kolumny dla badanych związków w układach z fazami ruchomymi zawierającymi 70 i 90% [V/V] rozpuszczalnika organicznego. Badania przeprowadzono w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi. Temperaturę zmieniano w zakresie od 20 do 50°C, natomiast objętościowe natężenie przepływu eluentów w zakresie 0,05 do 3 [ml/min]. Otrzymane zależności wykazały istotny wpływ zarówno składu fazy ruchomej jak i temperatury na mechanizm retencji związków testowych. Wykazano także wysoką sprawność kolumny w przypadku badanych układów.
 
In this work, the influence of the composition of mobile phase and temperature on the retention process of three test compounds: caffeine, quercetin and phenol in hydrophilic interaction chromatography (HILIC) were analyzed. The overall efficiency ofthe column for the tested compounds was also determined in eluent systems with 70 and 90% [V/V] of organic modifier. The tests were carried out using column filled with the stationary phase being silica gel modifiedby amine groups. Temperature was variedin the range from 20 to 50°C, while the flow rate was set in the range from0.05 to 3 [cm3/min]. The obtained dependences showed a significant influence of both the composition of the mobile phase and temperature on the retention mechanism of the test chemicals. High efficiency of the column in the investigated systems was also confirmed
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics