Prevalence of the factor V Leiden mutation in patients susceptible to venous thromboembolism

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Prevalence of the factor V Leiden mutation in patients susceptible to venous thromboembolism
Tytuł równoległy: Częstość występowania mutacji czynnika V Leiden u pacjentów ze skłonnością do żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Autor: Mitrus, Joanna; Wierszyło, Elżbieta
URI: http://hdl.handle.net/11331/3541
https://doi.org/10.5114/hpc.2020.94719
Date: 2020
Źródło: Health Problems of Civilization. Vol. 14, no 2 (2020), p. 83-93
Abstract:
 
Background. A tendency to venous thromboembolism is otherwise called hypercoagulability or thrombophilia. This disease can be acquired or have a genetic background, and may lead to pulmonary embolism. The basis for analysis and selection of treatment is genetic diagnosis, which detects the G1691A mutation in the factor V gene (factor V Leiden) – the best known congenital thrombophilia marker. Material and methods. The study was carried out in the years 2015-2017 on samples taken from patients (462 men and 1284 women) with a tendency to venous thromboembolism. Real-Time PCR was used to detect G1691A mutation in factor V gene. The analyses were performed in the Hematology Laboratory of the Center of Laboratory Medicine at the Medical University of Gdańsk. Results. Significant differences in the frequency of Leiden mutation were shown. This mutation predominated in men (25%), while in women G1691A mutation was detected with a 15% frequency (p=0.04). All possible genotypes were found among the subjects and the percentage of heterozygotes and homozygotes in both genders was similar. Conclusions. Congenital t hrombophilia a ssociated w ith G1691A mutation of f actor V Leiden gene was found to be more common in men than in women. All possible genotypes were determined in the pool of test subjects. The mutation was most frequently detected in patients between 30 and 40 years of age, and rarely after 70 years of age
 
Wprowadzenie. Nadkrzepliwość (trombofilia) jest to skłonność do żylnej choroby zakrzepowozatorowej. Choroba ta może być nabyta lub mieć podłoże genetyczne i może prowadzić do zatorowości płucnej. Podstawą analizy i doboru leczenia jest diagnostyka genetyczna. Celem tej diagnostyki jest wykrycie mutacji G1691A w genie czynnika V (czynnik V Leiden) – najlepiej poznanego markera trombofilii wrodzonej. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w latach 2015-2017 na próbkach pobranych od pacjentów (462 mężczyzn i 1284 kobiet) ze skłonnością do żylnej choroby zakrzepowozatorowej. W celu wykrycia mutacji G1691A w genie czynnika V zastosowano metodę Real- Time PCR. Analizy zostały wykonane w Laboratorium Hematologii Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wyniki. Wykazano istotne statystycznie różnice w częstości występowania mutacji Leiden. Mutację częściej występowała w grupie mężczyzn (25%), zaś u kobiet mutację G1691A wykrywano z częstością 15% (p=0,04). Wśród osób badanych stwierdzono wszystkie możliwe genotypy, a procentowy udział heterozygot i homozygot u obu płci był zbliżony. Wnioski. Trombofilia wrodzona związana z mutacją G1691A w genie czynnika V Leiden częściej występowała u mężczyzn niż kobiet. W puli osób poddanych testom oznaczono wszystkie możliwe genotypy. Mutację najczęściej wykrywano u pacjentów w przedziale wiekowym 30- 40 lat, a najrzadziej po 70 roku życia
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics