Charakter odpowiedzialności naruszyciela za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Charakter odpowiedzialności naruszyciela za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych
Tytuł równoległy: The importance of responsibility for using fraudulent market’s actions
Autor: Pachnik, Karol
URI: http://hdl.handle.net/11331/3525
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.020
Date: 2013
Źródło: Ekonomia i Prawo. T. 12, nr 2 (2013), s. 261-272
Abstract:
 
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym jest konstytucyjnym obowiązkiem ciążącym na władzy publicznej (władzach publicznych). Ustawodawca wprowadził cywilnoprawne i karnoprawne środki ochronne. Krąg podmiotów mogących skorzystać z ochrony cywilnoprawnej wydaje się nadmiernie ograniczony, natomiast regulacja karnoprawna nie jest pozbawiona luk. Być może uzasadnione jest rozpoczęcie dyskusji nad ewentualną nowelizacją ustawy
 
By virtue of article 76 of Constitution and The act about prevention of fraudulent market’s actions, domestic bodies are obligated to protect consumers against trader’s actions with are unlawful. This article presents scope of Polish act about prevention of fraudulent market’s actions. Shows definition of fraudulent market’s actions, types of that actions and recipients of that act. Author presents also scope of consumer’s protection, domestic bodies, with are deal that and specific conditions of proceeding in violation that act. Responsibility for using fraudulent market’s actions in Polish law very often lead to criminal responsibility but that process is not enough definite. This article maybe will be beginning of discussion about changes in the act about prevention of fraudulent market’s actions
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics