Nitrate concentration-related safety of drinking water from various sources intended for consumption by neonates and infants

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nitrate concentration-related safety of drinking water from various sources intended for consumption by neonates and infants
Tytuł równoległy: Stężenie azotanów w wodzie z różnych źródeł przeznaczonej do spożycia dla noworodków i niemowląt w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego
Autor: Królak, Elżbieta; Raczuk, Jolanta
URI: http://hdl.handle.net/11331/3520
https://doi.org/10.24425/118176
Date: 2018
Źródło: Archives of Environmental Protection. - Vol. 44, no. 1 (2018), p. 3-9
Abstract:
 
The aim of the paper is to compare nitrate concentrations in samples of supply water as well as water from deep and dug wells located in the eastern region of Poland. Additionally, samples of bottled water (spring and natural mineral), certifi ed by the Institute of Mother and Child and the Children’s Memorial Health Institute, were subjected to analyses. On the basis of the obtained results, health risks related to the occurrence of methemoglobinemia in neonates and infants were evaluated. The risk analysis was performed according to the procedure recommended by the United States Environmental Protection Agency. Nitrate concentrations in the examined samples ranged from: 0.153–161.1 mg/l. The lowest concentration of nitrates was determined in the samples of bottled water, the highest being detected in the water from dug wells. It was found that nitrate concentration in samples of bottled and supply water did not pose any risk to the health of neonates and infants. The highest health risk related to methemoglobinemia occurs for neonates consuming water originating from dug wells. The risk decreases along with the age of an infant
 
Porównano stężenie azotanów w próbkach wody wodociągowej, ze studni głębinowych i kopanych zlokalizowanych na obszarze wschodniej Polski oraz w wody butelkowanej (źródlana i naturalna mineralna), posiadającej atest Instytutu Matki i Dziecka i Centrum Zdrowia Dziecka. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano oceny ryzyka zdrowotnego, związanego z występowaniem methemoglobinemii u noworodków i niemowląt. Ocenę ryzyka wykonano zgodnie z procedurą rekomendowaną przez Amerykańska Agencję Ochrony Środowiska. Stężenie azotanów w badanych próbkach wody zmieniało się w zakresie: 0,153–161,1 mg/l. Najmniejsze stężenie azotanów oznaczono w próbkach wody butelkowanej, największe odnotowano w próbkach wody studziennej. Ustalono, że stężenie azotanów w próbkach wody butelkowanej i wodociągowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia noworodków i niemowląt. Największe ryzyko zdrowotne związane z narażeniem noworodków na methemoglobinemię może występować w przypadku spożycia wody ze studni kopanych. Zmniejsza się ono wraz z wiekiem niemowlęcia
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics