Przydatność wybranych parametrów oznaczanych 45 min post mortem w mięśniu Longissimus Lumborum do oceny jakości wieprzowiny

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przydatność wybranych parametrów oznaczanych 45 min post mortem w mięśniu Longissimus Lumborum do oceny jakości wieprzowiny
Tytuł równoległy: Usefulness of selected parameters determined 45 minutes post mortem in Longissimus Lumborum muscle to evaluate pork quality
Autor: Sieczkowska, Halina; Antosik, Katarzyna; Krzęcio-Niczyporuk, Elżbieta; Zybert, Andrzej; Koćwin-Podsiadła, Maria
URI: http://hdl.handle.net/11331/3509
Date: 2013
Źródło: Żywność: nauka - technologia - jakość. Nr 2 (2013), s. 51-60
Abstract:
 
Celem przeprowadzonych badań było określenie przydatności takich parametrów, jak: zawartość kwasu mlekowego i glikogenu, pH45 oraz przewodność elektryczna (EC2) w mięśniu Longissimus lumborum (LL) do oceny jakości wieprzowiny. Wymienione parametry oznaczano 45 min post mortem, a dodatkowo przewodność elektryczną mierzono po 2, 3 i 24 h po uboju. Wykazano większą przydatność oznaczania zawartości kwasu mlekowego i EC2 w mięśniu LL do oceny jakości wieprzowiny. Potwierdzeniem są statystycznie istotne zależności tych parametrów od większości cech fizykochemicznych mięśnia LL. Statystycznie istotna (p ≤ 0,01) ujemna zależność pomiędzy zawartością kwasu mlekowego oznaczonego 45 min post mortem a pH45 mięśnia LL (r = -0,72**) wskazuje na przydatność wykorzystania tych pomiarów do oceny jakości wieprzowiny. Wzrost zawartości kwasu mlekowego (45 min post mortem) o 10 µmol/g tkanki mięśniowej przyczynia się do obniżenia pH45 mięśnia LL aż o 0,1 jednostki.
 
The objective of the research performed was to evaluate the usefulness of the following parameters: contents of lactic acid and glycogen, pH45, and electrical conductivity (EC2) in Longissimus Lumborummuscle (LL) to evaluate the quality of pork. The above named parameters were determined 45 min post mortem, and, additionally, the electrical conductivity was measured 2, 3 i 24 h after slaughter. It was proved that the determination of the content of lactic acid and EC2 in the LL muscle was more useful for the pork quality evaluation. This is confirmed by the statistically significant correlations among those parameters and the majority of physical-chemical properties of the LL muscle. The statistically significant negative correlation (p ≤ 0.01) between the content of lactic acid determined 45 min post mortem and the pH45 value of the LL muscle (r = -0.72**) suggests the usefulness of those parameters in evaluating the pork quality. The increase (45 min post mortem) in the lactic acid content by 10 μmol/1 g of the muscle tissue contributes to the decrease in pH45 of the LL muscle by as much as 0.1 unit.
 
Description: The objective of the research performed was to evaluate the usefulness of the following parameters: contents of lactic acid and glycogen, pH45, and electrical conductivity (EC2) in Longissimus Lumborummuscle (LL) to evaluate the quality of pork. The above named parameters were determined 45 min post mortem, and, additionally, the electrical conductivity was measured 2, 3 i 24 h after slaughter. It was proved that the determination of the content of lactic acid and EC2 in the LL muscle was more useful for the pork quality evaluation. This is confirmed by the statistically significant correlations among those parameters and the majority of physical-chemical properties of the LL muscle. The statistically significant negative correlation (p ≤ 0.01) between the content of lactic acid determined 45 min post mortem and the pH45 value of the LL muscle (r = -0.72**) suggests the usefulness of those parameters in evaluating the pork quality. The increase (45 min post mortem) in the lactic acid content by 10 μmol/1 g of the muscle tissue contributes to the decrease in pH45 of the LL muscle by as much as 0.1 unit.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics