Porównanie składu chemicznego świeżych i zamrażalniczo przechowywanych mięśni kurcząt brojlerów żywionych mieszankami paszowymi z różną ilością oleju sojowego, lnianego i witaminy E

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Porównanie składu chemicznego świeżych i zamrażalniczo przechowywanych mięśni kurcząt brojlerów żywionych mieszankami paszowymi z różną ilością oleju sojowego, lnianego i witaminy E
Tytuł równoległy: Comparison between chemical composition of fresh and freezer-stored muscles of broiler chicken fed mixtures containing various amounts of soybean oil linseed oil and vitamin E
Autor: Milczarek, Anna; Osek, Maria; Olkowski, Bogusław; Klocek, Barbara
URI: http://hdl.handle.net/11331/3506
Date: 2013
Źródło: Żywność: nauka - technologia - jakość. Nr 1 (2013), s. 59-69
Abstract:
 
Materiał badawczy stanowiło 100 rozdrobnionych próbek mięśni (po 50 próbek mięśni piersiowych i mięśni nóg) pochodzących z kurcząt brojlerów żywionych mieszankami paszowymi z różną ilością oleju sojowego, lnianego i witaminy E. W mięśniach oznaczano zawartość składników podstawowych i profil kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej. Oznaczenia wykonano w materiale świeżym oraz w próbkach przechowywanych zamrażalniczo przez 10 miesięcy. Wykazano istotny wpływ czasu przechowywania i stosowanych mieszanek na poziom tłuszczu surowego w analizowanych mięśniach. Dziesięciomiesięczny okres przechowywania wpłynął istotnie (p ≤ 0,01) na profil kwasów tłuszczowych, zarówno lipidów mięśni piersiowych, jak i mięśni nóg. W porównaniu z próbkami świeżymi, w mięśniach zamrażalniczo składowanych (obu grup) zmniejszył się udział nasyconych kwasów tłuszczowych i równocześnie wzrósł udział kwasów nienasyconych, co wskazuje, że czas przechowywania mięśni nie spowodował zmniejszenia ich wartości odżywczej. W mięśniach kurcząt doświadczalnych stwierdzono więcej pożądanego kwasu linolenowego (C18:3), a jego ilość była tym większa, im więcej było w mieszankach paszowych oleju lnianego i witaminy E. Najkorzystniejszy stosunek PUFA n-6 do PUFA n-3 stwierdzono w mięśniach (świeżych i mrożonych) kurcząt brojlerów otrzymujących mieszanki natłuszczone mieszaniną oleju sojowego i lnianego w równym udziale po 3 % oraz zawierających 150 mg•kg-1 witaminy E.
 
The research material comprised 100 samples of minced muscles (50 samples of breast and 50 samples of leg muscles) derived from broiler chickens fed mixtures with various contents of soybean oil, linseed oil, and vitamin E. The contents of basic components and the profile of fatty acids in the lipid fraction were determined. The determination was made in the raw material as well as in the samples that were frozen-stored for 10 months. It was proved that the storage time and the feed mixtures applied had a significant effect on the level of crude fat in the muscles analyzed. The 10-month storage period significantly impacted (p ≤ 0.01) the profile of fatty acids in both the breast muscle lipids and the leg muscle lipids. In the frozen-stored muscles (of the two groups), the content of saturated fatty acids decreased and the content of unsaturated fatty acids increased compared to the fresh samples; this indicated that the storage time of muscles did not cause their nutritive value to decrease. It was found that the muscles of experimental chickens contained a higher amount of desir-able linolenic acid (C18:3), and the more linseed oil and vitamin E in the feed mixture the more the linoleic acid in the muscles of the chickens. The most favourable PUFA n-6 to PUFA n-3 ratio was found in the muscles (fresh and frozen) of broiler chickens that were fed mixtures with soybean and linseed oils the con-tent of which was equal and amounted to 3 %, and with 150 mg•kg-1 of vitamin E
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics