Selected aspects of risk in contemporary organization : theoretical perspective

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Selected aspects of risk in contemporary organization : theoretical perspective
Tytuł równoległy: Wybrane aspekty ryzyka we współczesnej organizacji: perspektywa teoretyczna
Autor: Woźniak, Jacek; Wereda, Wioletta
URI: http://hdl.handle.net/11331/3505
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.053
Date: 2017
Źródło: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Zarządzanie. Vol. 44, No. 4 (2017), s. 87-103
Abstract:
 
Nowadays, risk begins to be one of the basic criteria for organizations’ improvement – is associated not only with sources of threats (losses), but also sources of opportunities (benefits). Contemporary organizations, in order to improve their functioning, may use the potential of risk factors (opportunities and threats). Thus, they can change their business models, and shape the spatial and informational boundaries of activities. A useful way to enable risk and risk management in the processes of development of the organization is a systemic approach, exposing different classes of processes, resources, stakeholders and objectives in the organization and its environment. The aim of the article is identification and specification of principles of risk perception, as well as risk management mechanisms in selected, contemporary models of organization. Considerations apply to learning, agile and smart/intelligent organization models
 
Ryzyko zaczyna być współcześnie postrzegane jako jedno z podstawowych kryteriów doskonalenia organizacji – związane jest bowiem nie tylko ze źródłami zagrożeń (strat), ale również szans (korzyści). Współczesne organizacje, dążąc do doskonalenia swojego funkcjonowania, mogą wykorzystywać potencjał czynników ryzyka (szans i zagrożeń). Dzięki temu mogą zmieniać swoje modele biznesowe oraz kształtować granice swojej działalności (przestrzenne i informacyjne). Użytecznym sposobem do włączania ryzyka i zarządzania ryzykiem w procesy doskonalenia organizacji jest podejście systemowe, eksponujące różne klasy procesów, zasobów, interesariuszy oraz celów w organizacji i w jej otoczeniu zewnętrznym. Celem artykułu jest identyfikacja i specyfikacja zasad percepcji ryzyka, a także mechanizmów zarządzania ryzykiem w wybranych, współczesnych modelach działania organizacji. Rozważania dotyczą modeli organizacji uczącej się, zwinnej i inteligentnej
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics