Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w aspekcie zagrożeń ekologicznych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w aspekcie zagrożeń ekologicznych
Tytuł równoległy: Contemporary information security management in the aspect of ecological hazards
Autor: Świnarska, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/3503
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.035
Date: 2018
Źródło: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Zarządzanie. Vol. 45, No. 3 (2018), s. 87-98
Abstract:
 
Rozwój elektroniki, Internetu, wykorzystywanie sieci publicznych do przesyłania informacji dla systemów przemysłowych, powoduje, iż informacja staje się kluczowym czynnikiem wyznaczającym wiedzę, władzę, ale i decydującym o bezpieczeństwie obywateli, organizacji, całych państw. Umiejscowienie zagrożenia, w tym zagrożenia informacyjnego, w sferze świadomości społeczeństwa skłania do postawienia pytań o stopień odbierania pewnych zjawisk i o określenie, czy wszystkie zjawiska zagrażające bezpieczeństwu informacyjnemu istotnie są zagrożeniem, czy może jedynie chaosem informacyjnym. Poniższy artykuł ma na celu scharakteryzowanie zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego występujących we współczesnym świecie w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i działań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym zmierzających do ich minimalizacji
 
The development of electronics, the Internet, the use of public networks to send information for industrial systems, makes information become a key factor determining knowledge and power, but also decisive for the safety of citizens, organizations, and even entire countries. The location of the threat, including the information threat, in the area of public awareness prompts questions about the degree of reception of certain phenomena and the determination of whether all phenomena threatening information security are indeed a threat or only information chaos. The following article aims to characterize the contemporary threats to information security occurring in the modern world in the aspect of ecological security and activities in the field of information security management aimed at minimizing them
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics