Ochrona dóbr kultury przed zagrożeniami środowiskowymi w kontekście zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ochrona dóbr kultury przed zagrożeniami środowiskowymi w kontekście zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym
Tytuł równoległy: Protection of cultural goods against environmental hazards in the ecological safety management background
Autor: Świnarska, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/3502
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.058
Date: 2017
Źródło: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Zarządzanie. Vol. 44, nr 4 (2017), s. 171-185
Abstract:
 
Zmiany w środowisku naturalnym, które zostały wywołane wieloletnią niekontrolowaną działalnością człowieka i natury doprowadziły do obecnej sytuacji, w której to zarysowało się niebezpieczeństwo, zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego, jak i spustoszenia środowiska oraz dziedzictwa kulturowego. Ingerencja człowieka w przyrodę doprowadziła do tego, iż coraz bardziej uwidaczniają się zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia biosfery, skażenia gleby i zatrucia wody, kwaśne deszcze oraz trzęsienia ziemi. To my, istoty ludzkie musimy dokonać od zaraz globalnych zmian we wszystkich sektorach naszego życia. Inaczej grozić nam będzie totalna zagłada. Do tego potrzebna jest zmiana naszej mentalności poprzez wzrost świadomości, którą może zmienić tylko edukacja społeczeństwa. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja zagrożeń ekologicznych, wpływających negatywnie na bezpieczeństwo dóbr kultury, jak również próba zidentyfikowania sposobów ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym oraz walki z zagrożeniami ekologicznymi mającymi na nie znaczący wpływ
 
Environmental changes that have been triggered by long-term uncontrolled human activity and nature have led to the current situation in which the dangers have emerged, both for the health and human lives, and the devastation of the environment and cultural heritage. Human interference in nature has led to more and more visibility of climate change, biosphere pollution, soil contamination and water intoxication, acid rain and earthquakes. It is us, human beings, to make immediate global changes in all sectors of our lives. Otherwise we will be in complete total destruction. For this we need to change our mentality by raising awareness, which can only change the education of society. The purpose of this publication is to identify ecological threats that adversely affect the security of cultural property, as well as to identify ways of preserving cultural heritage and addressing environmental threats that have a significant impact on them
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics