Impact of digitiztion and mobile banking on the banking sector structure in Poland

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Impact of digitiztion and mobile banking on the banking sector structure in Poland
Tytuł równoległy: Wpływ cyfryzacji i bankowości mobilnej na strukturę sektora bankowego w Polsce
Autor: Kozak, Sylwester; Golnik, Bartosz
URI: http://hdl.handle.net/11331/3495
https://doi.org/10.34739/zn.2020.54.01
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 54 (127) 2020, s. 5-11
Abstract:
 
The article presents the results of examining the changes that have occurred in connection with the digitization of banking in Poland and its impact on this segment. The data is taken from the National Bank of Poland, the Polish Financial Supervision Authority, and the Prnews.pl website. A descriptive, statistical and Pearson correlation method were used. The results indicate an increasing share of customers using banking products in a digital way. The number of both website and mobile applications customers is growing. Despite the general increase in the number of people using banks, the number of bank branches as well as the employees working them has decreased. Mobile applications may soon become the main sales and service channel for banking products, the number of customers of banks using them regularly increases. In fact, the rise in digitization for banking and the decrease in the number of branches and employees are strongly correlated. The increasing usage of online and mobile banking is influenced by convenience, availability, and a reduction in the time customers spend on purchasing and servicing their products. Banks are interested in developing these types of services in order to both meet the changing needs of customers and to save on operating costs.
 
Artykuł prezentuje wyniki badania zmian, jakie nastąpiły w związku z cyfryzacją bankowości w Polsce i jej wpływem na kształtowanie się tego segmentu. Dane pochodzą z Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, serwisu Prnews.pl. Zastosowano metodę opisową, statystyczną, korelacji Pearsona. Wyniki wskazują na zwiększający się udział klientów korzystających z produktów bankowych w sposób cyfrowy. Rośnie liczba zarówno klientów serwisów www, jak i aplikacji mobilnych. Przy ogólnym wzroście liczby osób ubankowionych, maleje liczba oddziałów banków, a także pracowników w nich zatrudnionych. Głównym kanałem sprzedaży i obsługi produktów bankowych mogą wkrótce zostać aplikacje mobilne, liczba klientów banków z nich korzystających regularnie wzrasta. Zjawisko coraz powszechniejszego ucyfrowienia bankowości i spadku liczby oddziałów oraz pracowników są ze sobą silnie skorelowane. Na coraz powszechniejsze wykorzystanie bankowości internetowej i mobilnej wpływ mają wygoda, dostępność, a także redukcja czasu poświęcanego przez klientów na zakup i obsługę posiadanych produktów. Banki są zainteresowane rozwojem tego typu usług zarówno celem zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów, jak i oszczędności kosztów operacyjnych.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics