The feminine style of management and success in organizations as exemplified by technology startups

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Makowiec, Marek
dc.date.accessioned 2021-04-27T07:30:48Z
dc.date.available 2021-04-27T07:30:48Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 54 (127) 2020, s. 43-52 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3486
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2020.54.05
dc.description.abstract The article contains considerations on the identification and verification of the impact of gender, and especially the feminine style of management on the success of an organization, with particular emphasis placed on technology startups. It presents examples confirming that women are better equipped to cope with problems in running this type of organization, as compared to men in the same positions. In the course of analysis, it was possible to identify the distinguishing features and characteristics of the female (modern) style of management in the context of startups. en
dc.description.abstract W opracowaniu zawarte są rozważania dotyczące identyfikacji i weryfikacji wpływu płci, a szczególnie kobiecego stylu zarządzania na osiąganie sukcesów organizacji. Szczególny nacisk został położony na startupy technologiczne i pokazanie przykładów potwierdzających, że kobiety znacznie lepiej potrafią sobie radzić z problemami w prowadzeniu tego typu spółek –w zestawieniu z mężczyznami na takich samych stanowiskach. Prowadząc analizy udało się zidentyfikować wyróżniki i cechy charakterystyczne dla kobiecego (nowoczesnego) stylu zarządzania, w kontekście spółek technologicznych. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Management en
dc.subject Start-up en
dc.subject Woman en
dc.subject Zarządzanie pl
dc.subject Start-up pl
dc.subject Kobieta pl
dc.title The feminine style of management and success in organizations as exemplified by technology startups en
dc.title.alternative Kobiecy styl zarządzania a sukcesy organizacji na przykładzie startupów technologicznych pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics