The feminine style of management and success in organizations as exemplified by technology startups

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The feminine style of management and success in organizations as exemplified by technology startups
Tytuł równoległy: Kobiecy styl zarządzania a sukcesy organizacji na przykładzie startupów technologicznych
Autor: Makowiec, Marek
URI: http://hdl.handle.net/11331/3486
https://doi.org/10.34739/zn.2020.54.05
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 54 (127) 2020, s. 43-52
Abstract:
 
The article contains considerations on the identification and verification of the impact of gender, and especially the feminine style of management on the success of an organization, with particular emphasis placed on technology startups. It presents examples confirming that women are better equipped to cope with problems in running this type of organization, as compared to men in the same positions. In the course of analysis, it was possible to identify the distinguishing features and characteristics of the female (modern) style of management in the context of startups.
 
W opracowaniu zawarte są rozważania dotyczące identyfikacji i weryfikacji wpływu płci, a szczególnie kobiecego stylu zarządzania na osiąganie sukcesów organizacji. Szczególny nacisk został położony na startupy technologiczne i pokazanie przykładów potwierdzających, że kobiety znacznie lepiej potrafią sobie radzić z problemami w prowadzeniu tego typu spółek –w zestawieniu z mężczyznami na takich samych stanowiskach. Prowadząc analizy udało się zidentyfikować wyróżniki i cechy charakterystyczne dla kobiecego (nowoczesnego) stylu zarządzania, w kontekście spółek technologicznych.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics