Public expenditure on healthcare in Poland (2010-2020)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Public expenditure on healthcare in Poland (2010-2020)
Tytuł równoległy: Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce (2010-2020)
Autor: Owczarczyk, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/3485
https://doi.org/10.34739/zn.2020.54.04
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 54 (127) 2020, s. 33-41
Abstract:
 
Both expenditure on healthcare and the functioning of the entire healthcare system in Poland stir up considerable controversy and are often discussed in the media. Hospital debts, the low quality of services, and the low availability of specialist medical services form the basis for the discussion of the effectiveness of the healthcare system. Statistical data are also bleak. Total health expenditure in Poland in 2019 amounted to 6.3% of GDP (estimated expenditure), whereas the average for health expenditure in the OECD countries was 8.8%. Therefore, Poland is below the average, and is placed last but four in the ranking (stat.oecd.org). The aim of this article is the presentation of public expenditure on healthcare in Poland from 2010 to 2020. In order to achieve this, the following research methods were used: a critical analysis of the literature, an analysis of statistical data, and - to make the research more transparent and the research results clearer - a tabular method was used. Also, widely accepted measurements were used, such as absolute values in domestic and international currencies, values per capita, and values in relation to the Gross Domestic Product (GDP).oduct (GDP).
 
Wydatki na ochronę zdrowia oraz funkcjonowanie całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce budzą wiele kontrowersji i są częstym tematem poruszanym w mediach. Zadłużenie szpitali, niska jakość usług, niska dostępność świadczeń specjalistycznych stanowią podstawę dla dyskusji na temat wydajności systemu opieki zdrowotnej. Dane statystyczne też nie napawają optymizmem. Całkowite wydatki na zdrowie w Polsce w roku 2019 wyniosły 6,3% PKB(szacowane wydatki), podczas gdy średnia wydatków na zdrowie dla krajów OECD wyniosła 8,8 %.Polska jest zatem poniżej średniej, plasując się w tym rankingu na 5.miejscu od końca (stat.oecd.org). Celem artykułu jest przedstawienie wydatków publicznych ponoszonych na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2010–2020. Dla realizacji celu wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczną analizę literatury, analizę danych statystycznych, a dla zwiększenia przejrzystości oraz czytelności badań wykorzystano metodę tabelaryczną. Wykorzystano również ogólnie przyjęte mierniki, takie jak: wartości bezwzględne wyrażone w walucie krajowej i międzynarodowej, wartości per capita, wartości w relacji do produktu krajowego brutto (PKB).
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics