Financing venture capital investments in a Covid-19 landscape

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wilk, Marcin
dc.date.accessioned 2021-04-23T12:37:39Z
dc.date.available 2021-04-23T12:37:39Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 54 (127) 2020, s. 23-31 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3480
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2020.54.03
dc.description.abstract This article attempts to identify factors negatively affecting economic growth in developing regions and to answer the question of what aid is effective in the form of individualized investment activities that correspond to selected development problems in startups and small enterprises. The use and implementation of capital instruments based on commercial investment standards allows to increase the efficiency of managing financial intervention processes in times of crisis, as well as strengthening local enterprises by improving their capital position. In addition, it enables the implementation of valuable products and services based on new technologies. en
dc.description.abstract W artykule podjęta została próba zidentyfikowania czynników wpływających negatywnie na wzrost gospodarczy w rozwijających się regionach oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaka pomoc jest skuteczna w formie zindywidualizowanych działań́ inwestycyjnych, odpowiadających wybranym problemom rozwojowym w startupach i małych przedsiębiorstwach. Wykorzystanie i wdrożenie instrumentów kapitałowych opartych na komercyjnych standardach inwestycyjnych pozwala zwiększyć efektywność zarządzania procesami interwencji finansowych w dobie kryzysu, a także wzmacnia lokalne przedsiębiorstwa, poprawiając ich pozycję kapitałową. Ponadto umożliwia wdrożenie wartościowych produktów i usług opartych na nowych technologiach. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject COVID-19 en
dc.subject Crisis en
dc.subject Small and medium companies en
dc.subject Venture capital en
dc.subject COVID-19 pl
dc.subject Kryzys pl
dc.subject Małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject Kapitał wysokiego ryzyka pl
dc.title Financing venture capital investments in a Covid-19 landscape en
dc.title.alternative Finansowanie inwestycji z venture capital w warunkach Covid-19 pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics