Financing venture capital investments in a Covid-19 landscape

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Financing venture capital investments in a Covid-19 landscape
Tytuł równoległy: Finansowanie inwestycji z venture capital w warunkach Covid-19
Autor: Wilk, Marcin
URI: http://hdl.handle.net/11331/3480
https://doi.org/10.34739/zn.2020.54.03
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 54 (127) 2020, s. 23-31
Abstract:
 
This article attempts to identify factors negatively affecting economic growth in developing regions and to answer the question of what aid is effective in the form of individualized investment activities that correspond to selected development problems in startups and small enterprises. The use and implementation of capital instruments based on commercial investment standards allows to increase the efficiency of managing financial intervention processes in times of crisis, as well as strengthening local enterprises by improving their capital position. In addition, it enables the implementation of valuable products and services based on new technologies.
 
W artykule podjęta została próba zidentyfikowania czynników wpływających negatywnie na wzrost gospodarczy w rozwijających się regionach oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaka pomoc jest skuteczna w formie zindywidualizowanych działań́ inwestycyjnych, odpowiadających wybranym problemom rozwojowym w startupach i małych przedsiębiorstwach. Wykorzystanie i wdrożenie instrumentów kapitałowych opartych na komercyjnych standardach inwestycyjnych pozwala zwiększyć efektywność zarządzania procesami interwencji finansowych w dobie kryzysu, a także wzmacnia lokalne przedsiębiorstwa, poprawiając ich pozycję kapitałową. Ponadto umożliwia wdrożenie wartościowych produktów i usług opartych na nowych technologiach.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics