The use of project management methodologies and project risk management in the light of empirical research

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The use of project management methodologies and project risk management in the light of empirical research
Tytuł równoległy: Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami i zarządzanie ryzykiem projektu w świetle badań empirycznych
Autor: Brzozowski, Maciej
URI: http://hdl.handle.net/11331/3479
https://doi.org/10.34739/zn.2020.54.02
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 54 (127) 2020, s. 13-21
Abstract:
 
The main purpose of the paper is to examine, on the basis of empirical research, the perceived manner of project management in organizations, as well as to determine the frequency of application of selected project management methodologies, in addition to the assessment of their usefulness for project risk management. The first part of the paper presents - identified on the basis of literature studies - types and examples of project management methodologies along with basic assumptions of the project risk management process, and in the second part - the results of empirical research conducted by recourse to a questionnaire among the participants of projects implemented in various types of organizations. The study showed that in organizations employing respondents, the methodical manner of project management is most often used, while the most popular project management methodologies were PMBoK, Agile and PRINCE2, wherein respondents highly rated the usefulness of selected methodologies for effective project risk management.
 
Podstawowym celem artykułu jest zbadanie na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych postrzeganego sposobu zarządzania projektami w organizacjach, jak również określenie częstotliwości stosowania wybranych metodyk zarządzania projektami wraz z oceną ich przydatności w procesie zarządzania ryzykiem projektu. W pierwszej części artykułu przedstawiono –zidentyfikowane na podstawie studiów literaturowych –rodzaje i przykłady metodyk zarządzania projektami, jak również podstawowe założenia procesu zarządzania ryzykiem projektu, a w drugiej części –wyniki badań empirycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród uczestników projektów realizowanych w organizacjach różnego typu. Badanie wykazało, że w organizacjach zatrudniających ankietowanych najczęściej stosowany jest częściowo metodyczny sposób zarządzania projektami, natomiast najpopularniejszymi metodykami zarządzania projektami były PMBOK, Agile oraz PRINCE2, przy czym respondenci wysoko ocenili przydatność stosowanych metodyk w procesie zarządzania ryzykiem projektu.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics