Bakterie psychrotrofowe w mleku surowym i jego przetworach

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bakterie psychrotrofowe w mleku surowym i jego przetworach
Tytuł równoległy: Psychrotrophic bacteria in raw milk and dairy products
Autor: Adamiak, Alina; Górska, Alina; Mróz, Barbara
URI: http://hdl.handle.net/11331/3478
http://dx.doi.org/10.15193/ZNTJ/2015/101/054
Date: 2015
Źródło: Żywność: nauka - technologia – jakość. 2015, nr 4, s. 36-48
Abstract:
 
W unijnych rozporządzeniach określono ogólne wymagania mikrobiologiczne dotyczące mleka surowego, nie sprecyzowano jednak, jaki ma być skład jakościowy mikroflory. Przy braku higieny doju mleko zostaje zanieczyszczone mikroflorą, która pomimo chłodniczego przechowywania namnaża się i produkuje równocześnie zewnątrzkomórkowe enzymy (głównie proteinazy i lipazy), przyczyniające się do obniżenia jakości mleka i produktów mlecznych. Ze względu na termooporność enzymy pochodzenia bakteryjnego stanowią poważny problem dla przemysłu mleczarskiego. W niniejszej pracy scharakteryzowano źródła zanieczyszczenia mleka surowego mikroflorą psychrotrofową, omówiono skład jakościowy drobnoustrojów psychrotrofowych i właściwości ich enzymów oraz skutki działaniaproteaz i lipaz podczas magazynowania mleka i jego produktów.
 
In the EU regulations, general microbiological requirements for raw milk are laid down; however, the qualitative composition of microflora is not defined. In the absence of hygiene during milking, milk becomes contaminated with microflora that, despite the cold storage, can multiply and, at the same time, produces extracellular enzymes (mainly proteases and lipases), which contribute to the quality deterioration of milk and dairy products. Owing to their heat resistance, the enzymes of bacterial origin are a seri-ous problem for the dairy industry. In the paper, there are characterized the contamination sources of raw milk with psychrotrophic microflora and the qualitative composition of psychrotrophic microorganisms as are the properties of their enzymes and the effects of the activity of proteases and lipases while storing milk and its products
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics