Jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszanką z udziałem bobiku niskotaninowego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszanką z udziałem bobiku niskotaninowego
Tytuł równoległy: Meat quality of pulawska breed pigs fed mixtures with low-tannin faba bean meal
Autor: Milczarek, Anna; Osek, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/3477
http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2016/104/101
Date: 2016
Źródło: Żywność: nauka - technologia - jakość. Nr 1 ( 2016), s. 57-67
Abstract:
 
Materiał doświadczalny stanowiło 30 mięśni longissimus lumborum i 30 mięśni semimembranosus pobranych ze świń rasy puławskiej z 2 równolicznych grup żywieniowych (I, II). Zwierzęta grupy I (kontrolnej) żywione były mieszanką zawierającą jęczmień, pszenżyto, poekstrakcyjną śrutę sojową i dodatki mineralno-witaminowe, natomiast tuczniki grupy doświadczalnej otrzymywały mieszankę, do której wprowadzono 10 % nasion bobiku niskotaninowego w miejsce części poekstrakcyjnej śruty sojowej. Zastąpienie w mieszance części sojowej śruty poekstrakcyjnej śrutą z bobiku nie miało statystycznie istotnego (p ≥ 0,05)wpływu na zawartość składników podstawowych i związków mineralnych oraz na udział nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych w lipidach obu analizowanych mięśni. Wpłynęło jednak istotnie (p ≤ 0,05) na zwiększenie w mięśniach longissimus lumborum i semimembranosus tuczników z grupy II zawartości kwasu α-linolenowego odpowiednio: o 0,02 i 0,01 % oraz dihomoγlinolenowego – o 0,18 i 0,05 %. Zastosowany skład mieszanki paszowej dla świń rasy puławskiej nie miał wpływu na odczyn mięśni (pH1 i pH24) oraz wodochłonność i parametry barwy L* i b* obydwu mięśni. Mięśnie świń doświadczalnych cechowały się większym nasyceniem barwy czerwonej (a*), aczkolwiek różnica jako statystycznie istotna (p ≤ 0,05) została potwierdzona tylko w przypadku m.longissimus lumborum. Mięśnie longissimus lumborum i semimembranosus świń otrzymujących mieszankę z bobikiem charakteryzowały się istotnie (p ≤ 0,05)mniejszym wyciekiem naturalnym (odpowiednio: o ok. 20 % i o ok. 10 %) oraz lepszymi walorami smakowymi, w szczególności wyróżnikami tekstury – soczystością i kruchością.
 
The research material comprised 30 longissimus lumborum and 30 semimembranosus muscles that were taken from the Pulawska pigs organized in two feeding groups (I, II) with the same quantity of animals. The animals in group I (control) were fed mixtures of barley, triticale, extracted soybean meal, and mineral and vitamin additives. The fatteners in the experimental group were, however, fed mixtures with 10 % of low-tannin faba bean seeds that replaced the post-extraction soybean meal. The partial substitution of post-extraction soybean meal with a faba bean meal had no statistically significant (p ≥ 0.05) effect on the content of basic nutrients and minerals as well as on the share of saturated and unsaturated fatty acids in the lipids of the two muscles analysed. Though, in the muscluslongissimus lumborum and semimembranosus of the fat-teners in group II, it significantly (p ≤ 0.05) increased the percent content of α-linolenic acid (by 0.02 % and 0.01 %, respectively) and dihomo-γ-linolenic acid (by 0.18 % and 0.05 %, respectively). The composition of the feed mixtures used to feed Pulawska pigs did not impact the hydrogen ion concentration (pH1 and pH24), water holding capacity, and colour parameters L* and b* of the both muscles. The muscles of the experi-mental pigs were characterized by a larger saturation of the red colour (a*); however, only in the case of m. longissimus this difference was confirmed to be statistically significant. The Longissimus lumborum and semimembranosus muscles of the pigs fed mixtures with faba bean were characterized by a significantly (p ≤ 0.05) lower drip loss (20 % and 10 % respectively), and by better sensory characteristics, in particular by the better texture parameters: tenderness and juiciness (p ≤ 0.05)
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics