Evaluation of local economic activities of the development of small and medium sized cities

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Evaluation of local economic activities of the development of small and medium sized cities
Tytuł równoległy: Ocena lokalnych aktywności ekonomicznych jako element rozwoju małych i średnich miast
Autor: Budzeń, Daniel; Sobczyk, Andrzej
URI: http://hdl.handle.net/11331/3461
https://doi.org/10.34739/zn.2020.53.05
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 53 (126) 2020, s. 49-56
Abstract:
 
The concept of local development factors has gained in importance in the context of the reduction of existing resources, especially financial ones. The purpose of the present study is to evaluate localized economic activity as an endogenous factor in the development of small and medium-sized cities. Therefore, the individual sources of income of residents were examined on the basis of the data submitted with their tax declarations. The study covered the years 2016-2018, and included 255 small and medium-sized Polish cities that are revealing a depletion of their socio-economic functions. In order to assess local economic activities, the normalization method was used to compare the cities in terms of their potential. The results thus obtained allow for conclusions to be drawn on the importance of various sources of revenue to the development of cities, and are complementary to the analyses carried out so far in this area.
 
Pojęcie czynników rozwoju lokalnego nabiera znaczenia w kontekście ograniczenia dotychczasowych zasobów, zwłaszcza finansowych. Celem niniejszego opracowania jest ocena aktywności ekonomicznej mieszkańców, jako endogennego czynnika rozwoju małych i średnich miast. Z tego względu badaniu zostały poddane poszczególne źródła dochodów mieszkańców na podstawie danych wynikających ze składanych deklaracji podatkowych. Okres badawczy dotyczy lat 2016-2018 i obejmuje 255 małych i średnich miast w Polsce tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. W celu przeprowadzenia oceny lokalnych aktywności ekonomicznych zostanie wykorzystana metoda normalizacji, która pozwoli dokonać porównania potencjału miast. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosków o znaczeniu poszczególnych źródeł dochodów dla rozwoju miasta, a także stanowią uzupełnienie dotychczas prowadzonych analiz w przedmiotowym zagadnieniu.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics