Investment risk management based on oil companies, oil and the dollar

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Investment risk management based on oil companies, oil and the dollar
Tytuł równoległy: Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym na podstawie notowań spółek paliwowych, ropy i dolara
Autor: Faliński, Przemysław
URI: http://hdl.handle.net/11331/3442
https://doi.org/10.34739/zn.2020.53.04
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 53 (126) 2020, s. 39-47
Abstract:
 
With the non-random movement of the prices of exchange trading objects in mind, by means of the methods and tools of chaos theory, it is possible to show that price changes are subject to the laws of deterministic chaos. This is a new look at this subject compared to the statistical methods that have been used for years, which in most cases assume that the distribution of the rate of returns of the examined series is normal. The aim of the study is to determine the nature of the changes in oil, dollar and Polish fuel prices: whether they are random or determined. In addition, the second aim is to investigate the cause and effect relationship between the price changes of the above-mentioned stocks. Tools such as rescaled range analysis, mean and variance stability analysis and technical analysis will be used. Conclusions resulting from the examination of the three indicated values should be interesting for capital market participants. The article ends with a short-term forecast for WIG-oil&gas.
 
Mając na uwadze nieprzypadkowy ruch cen przedmiotów handlu giełdowego, metodami i narzędziami teorii chaosu można pokazać, że zmiany cen podlegają prawom chaosu deterministycznego. Jest to nowe spojrzenie na ten temat w porównaniu z metodami statystycznymi stosowanymi od lat, które w większości przypadków zakładają, że rozkład stopy zwrotu z badanej serii jest normalny. Celem pracy jest określenie charakteru zmian cen ropy, dolara i polskich spółek paliwowych: czy są losowe czy zdeterminowane. Ponadto drugim celem jest zbadanie związku przyczynowo skutkowego między zmianami cen wyżej wymienionych walorów giełdowych. Wykorzystane zostaną narzędzia takie jak analiza przeskalowanego zakresu, analiza stabilności średniej i wariancji oraz analiza techniczna. Wnioski wynikające ze zbadania trzech wskazanych walorów powinny być interesujące dla uczestników rynku kapitałowego. Na końcu zamieszczono krótkookresową prognozę WIG-paliwa.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics