The financing of information security manament in entities performing medical activities

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lisiak-Felicka, Dominika
dc.contributor.author Nowak, Paweł A.
dc.contributor.author Szmit, Maciej
dc.contributor.author Zajdel, Radosław
dc.date.accessioned 2021-04-14T09:49:38Z
dc.date.available 2021-04-14T09:49:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 53 (126) 2020, s. 5-17 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3435
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2020.53.01
dc.description.abstract All healthcare organizations process “sensitive data” that needs special protection. To ensure an appropriate level of security for this data, it is necessary to allocate adequate financial resources for security measures. The exploratory aim of the research here is the recognition of the current state of information security management systems in selected entities performing medical activities. An analysis and evaluation of these systems and the financing of information security were conducted. The methods and techniques used in the research are Computer Assisted Telephone Interviews, literature studies, and a questionnaire survey with applications for access to public information. The subjects of the research were medical entities subordinate to the local governments of three Polish voivodeships (Łódź, Świętokrzyskie and Pomeranian). The research was conducted between 2017 and 2018. Research findings show that the surveyed entities did not properly manage information security and did not allocate adequate financial resources to ensure information security. The lack of efficient information security management in medical entities may entail negative consequences in the future. en
dc.description.abstract Wszystkie organizacje opieki zdrowotnej przetwarzają „dane wrażliwe”, które wymagają specjalnej ochrony. W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa tych danych, konieczne jest przeznaczenie odpowiednich środków finansowych. Celem poznawczym badań jest rozpoznanie istniejącego stanu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w wybranych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Przeprowadzono analizę i ocenę tych systemów oraz finansowania bezpieczeństwa informacji. W badaniach wykorzystano następujące metody i techniki: wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny, studia literaturowe i ankietę z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Przedmiotem badań były podmioty medyczne podległe samorządom trzech polskich województw (łódzkie, świętokrzyskie, pomorskie). Badanie było prowadzone w latach 2017-2018. Wyniki badania pokazują, że badane podmioty nieprawidłowo zarządzały bezpieczeństwem informacji i nie przeznaczały odpowiednich środków finansowych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Brak efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach medycznych może mieć wpływ na wystąpienie incydentów w przyszłości. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Information security en
dc.subject Financing en
dc.subject Personal data protection en
dc.subject Bezpieczeństwo informacyjne pl
dc.subject Finansowanie pl
dc.subject Ochrona danych osobowych pl
dc.title The financing of information security manament in entities performing medical activities en
dc.title.alternative Finansowanie zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach wykonujących działalność leczniczą pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics