Obszary zainteresowań pedagogiki społecznej z mediami środowiskowymi w tle

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Obszary zainteresowań pedagogiki społecznej z mediami środowiskowymi w tle
Autor: Roguska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/340
Date: 2010
Źródło: Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010 : inovace a nové trendy / vědecký výbor konference Zlatica Bakošová [et al.]. - Brno : Institut mezioborových studií, 2010., s. 161-170
Abstract: Tekst dotyczy miejsca i znaczenia mediów środowiskowych, czasami określanych jako lokalne a nawet regionalne, w obszarze pedagogiki społecznej. Media są przez człowieka kreowane i kierowane do odbiorcy, wpływając na niego, jego wychowanie, sposób myślenia, postrzegania świata, bliskiego i dalszego otoczenia. W artykule przytoczone zostały konkluzje z badań autorki odnośnie mediów lokalnych i ich potencjału w kreowaniu wizerunku i integrowaniu społeczności miejscowej, inicjowaniu działań społecznie pożytecznych. Znajdziemy również odniesienie do opracowanego przez autorkę projektu optymalizacji działań telewizji lokalnej, opartego na przeprowadzonych autorskich badaniach. Badania pokazują także, że media środowiskowe nie są w pełni doceniane przez swoich odbiorców i mylnie rozumiane przez tych, którzy z nich nie korzystają. Artykuł jest również namysłem nad zadaniem pedagogiki społecznej w dostrzeganiu zawiłości różnych przestrzeni funkcjonowania człowieka z położeniem akcentu na mass media w skali mikro. Pojawia się pytanie o potencjalne możliwości mediów lokalnych w procesie rozwoju człowieka współczesnego, wskazywanie rzeczywistych i realnych czynników stymulujących jego rozwój, edukację szkolną i pozaszkolną, życie kulturalne, społeczne, cyberprzestrzenne.
Description: Materiały z Międzynarodowej Konferencji: Brno 28-30 kwiecień 2010.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics