Historyczne spojrzenie Komeńskiego na dziejowe losy Czech i jego kościoła (zwłaszcza Jednoty Braci Czeskich - Unitas Fratrum)

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hampl, Lubomir
dc.date.accessioned 2021-03-19T14:24:16Z
dc.date.available 2021-03-19T14:24:16Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 365-383 pl
dc.identifier.issn 2450-7245
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3392
dc.description.abstract Niniejszy artykuł koncentruje się na książce Jana Amosa Komeńskiego pt. Historie o těžkých protivenstvích církve české – v jazyce 21. století. Oryginalny, siedemnastowieczny tekst zostal uwspółcześniony, napisany językiem 21 wieku (zdecydowanie ułatwia to odbiór i lepsze zrozumienie staroczeskich tekstów literackich). Żeby lepiej poznać twórczość „nauczyciela narodów”, zdecydowałem się dla polskojęzycznego czytelnika przetłumaczyć wybiórczo dwa rozdziały. Skupiłem się na okresie przed- i pobiałogórskim, czyli chcę słowami Jana Amosa Komeńskiego jako naocznego świadka tamtych wydarzeń pokazać, jak żyło się w Czechach ewangelikom za Rudolfa i Maksymiliana II oraz jaki los spotkał naród czeski w początkowej fazie hegemonii Habsburgów podczas wojny trzydziestoletniej. Jest to próba ujęcia aspektów komeniologii z punktu widzenia historycznego postrzegania ważnych wydarzeń dziejów Czech w ujęciu i myśleniu koncepcyjnym Jana Amosa Komeńskiego. Tekst, oprócz wymiaru historycznego, ma również wymiar społeczny i teologiczny. Dzięki temu interdyscyplinarnemu tłumaczeniu, polski czytelnik ma lepszą możliwość zrozumienia trudnych czasami dylematów, jakie przeżywał naród czeski w tamtym okresie. W niektórych przypadkach konkretne wydarzenia mogą wydawać się dyskusyjne, a nawet kontrowersyjne, lecz takie świadectwo zostało spisane, by dalsze pokolenia wiedziały, jaki był prawdziwy los czeskich ewangelików pl
dc.description.abstract This article focuses on the book by Jan Amos Komensky titled The Story of the Heavy Injury of the Czech Church in the 21st Century Language, which was written in the modern language of the 21st century (not seventeenth-century customs, which definitely facilitates reception and better understanding Old-Bohemian literary texts). To better understand the work of the „teacher of nations”, Idecided to translate two chapters selectively for a Polish-speakingreader. I focused on the period before and after White Mountain, i.e. I would like to say, in the words of Jan Amos Komenský, as an eyewitness of those events, how the Czechs lived for evangelicals for Rudolf and Maximilian II and what happened to the Czech nation in the early stages of Habsburg hegemony during the Thirty Years' War. It is an attempt to capture aspects that go towards comeniology from the point of view of the historical perception of important events in the history of the Czech Republic in the conception and conceptual thinking of Jan Amos Comenius. In addition to historical threads, the text also shows the social and theological dimension. Thanks to this interdisciplinary translation, the Polish reader has a better understanding of the sometimes difficult dilemmas that the Czech nation was experiencing at that time. In some cases, specific events may seem controversial, but debatable, but such a testimony was written so that future generations know the fate of Czech evangelists. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Bracia czescy pl
dc.subject Bitwa pod Białą Górą (1620) pl
dc.subject Czechy 17 w. pl
dc.subject Czesi pl
dc.subject Ewangelicyzm pl
dc.subject Komenský, Jan Amos (1592-1670) pl
dc.subject Teologia pl
dc.subject Czech Brethren en
dc.subject Czech Republic 17th century en
dc.subject Czechs en
dc.subject Evangelicalism en
dc.subject Comenius, John Amos (1592–1670) en
dc.subject Religion and spirituality pl
dc.subject Theology pl
dc.title Historyczne spojrzenie Komeńskiego na dziejowe losy Czech i jego kościoła (zwłaszcza Jednoty Braci Czeskich - Unitas Fratrum) pl
dc.title.alternative Comenius' historical view of the historical fate of the Czech and their chuch (especially the Unity of the Czech Brethren - Unitas Fratrum) en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics