Historyczne spojrzenie Komeńskiego na dziejowe losy Czech i jego kościoła (zwłaszcza Jednoty Braci Czeskich - Unitas Fratrum)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Historyczne spojrzenie Komeńskiego na dziejowe losy Czech i jego kościoła (zwłaszcza Jednoty Braci Czeskich - Unitas Fratrum)
Tytuł równoległy: Comenius' historical view of the historical fate of the Czech and their chuch (especially the Unity of the Czech Brethren - Unitas Fratrum)
Autor: Hampl, Lubomir
URI: http://hdl.handle.net/11331/3392
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 365-383
Abstract:
 
Niniejszy artykuł koncentruje się na książce Jana Amosa Komeńskiego pt. Historie o těžkých protivenstvích církve české – v jazyce 21. století. Oryginalny, siedemnastowieczny tekst zostal uwspółcześniony, napisany językiem 21 wieku (zdecydowanie ułatwia to odbiór i lepsze zrozumienie staroczeskich tekstów literackich). Żeby lepiej poznać twórczość „nauczyciela narodów”, zdecydowałem się dla polskojęzycznego czytelnika przetłumaczyć wybiórczo dwa rozdziały. Skupiłem się na okresie przed- i pobiałogórskim, czyli chcę słowami Jana Amosa Komeńskiego jako naocznego świadka tamtych wydarzeń pokazać, jak żyło się w Czechach ewangelikom za Rudolfa i Maksymiliana II oraz jaki los spotkał naród czeski w początkowej fazie hegemonii Habsburgów podczas wojny trzydziestoletniej. Jest to próba ujęcia aspektów komeniologii z punktu widzenia historycznego postrzegania ważnych wydarzeń dziejów Czech w ujęciu i myśleniu koncepcyjnym Jana Amosa Komeńskiego. Tekst, oprócz wymiaru historycznego, ma również wymiar społeczny i teologiczny. Dzięki temu interdyscyplinarnemu tłumaczeniu, polski czytelnik ma lepszą możliwość zrozumienia trudnych czasami dylematów, jakie przeżywał naród czeski w tamtym okresie. W niektórych przypadkach konkretne wydarzenia mogą wydawać się dyskusyjne, a nawet kontrowersyjne, lecz takie świadectwo zostało spisane, by dalsze pokolenia wiedziały, jaki był prawdziwy los czeskich ewangelików
 
This article focuses on the book by Jan Amos Komensky titled The Story of the Heavy Injury of the Czech Church in the 21st Century Language, which was written in the modern language of the 21st century (not seventeenth-century customs, which definitely facilitates reception and better understanding Old-Bohemian literary texts). To better understand the work of the „teacher of nations”, Idecided to translate two chapters selectively for a Polish-speakingreader. I focused on the period before and after White Mountain, i.e. I would like to say, in the words of Jan Amos Komenský, as an eyewitness of those events, how the Czechs lived for evangelicals for Rudolf and Maximilian II and what happened to the Czech nation in the early stages of Habsburg hegemony during the Thirty Years' War. It is an attempt to capture aspects that go towards comeniology from the point of view of the historical perception of important events in the history of the Czech Republic in the conception and conceptual thinking of Jan Amos Comenius. In addition to historical threads, the text also shows the social and theological dimension. Thanks to this interdisciplinary translation, the Polish reader has a better understanding of the sometimes difficult dilemmas that the Czech nation was experiencing at that time. In some cases, specific events may seem controversial, but debatable, but such a testimony was written so that future generations know the fate of Czech evangelists.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics