Media lokalne i regionalne w tworzeniu kapitału społecznego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Media lokalne i regionalne w tworzeniu kapitału społecznego
Autor: Roguska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/339
Date: 2012
Źródło: Siła lokalności i konwergencja kompetencji : publikacja podsumowująca realizację projektu "Profesjonalne kadry mediów lokalnych" / red. Anna Ochman. - Zabrze ; Fundacja ARTeria, 2012, s. 28-39
Abstract: Artykuł zawiera rozumienie kapitału społecznego w opiniach różnych uczonych. Odnosi się do zagadnień potencjału społecznego tkwiącego w mediach lokalnych i regionalnych, często pojmowanych jako tożsame. Rozważania dotyczące kapitału społecznego w odniesieniu do mediów lokalnych przybliżają tworzenie za ich pośrednictwem możliwości upodmiotowiania społeczeństwa, aktywizacji społeczności lokalnych, ugruntowania ich tożsamości i wyzwalania przedsiębiorczości. Wokół mediów lokalnych skupiają się ludzie, którzy za sprawą swojej aktywności, kreatywności i zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej tworzą specyficzną kulturę wartości lokalnych i regionalnych. Autorka przekonuje, że w wyniku powyższych działań efektem aktywności mediów lokalnych w aspekcie kapitału społecznego jest kształtowanie się bardziej świadomego własnych możliwości społeczeństwa obywatelskiego na gruncie działań lokalnych z wykorzystaniem mediów miejscowych.
Description: Publikacja stanowi podsumowanie realizacji projektu „Profesjonalne kadry mediów lokalnych” realizowanego w okresie: od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku przez Fundację ARTeria. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1 w woj. śląskim. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Celem projektu było podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych związanych z szeroko rozumianą pracą w mediach lokalnych, a także zwiększenie motywacji do świadomego kierowania własną drogą zawodową.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics