Wpływ preparatów biologicznych na wartość pokarmową wybranych gatunków traw

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jankowski, Kazimierz
dc.contributor.author Truba, Milena
dc.contributor.other Wiśniewska-Kadżajan, Beata
dc.date.accessioned 2015-07-24T07:36:26Z
dc.date.available 2015-07-24T07:36:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/338
dc.description Wydział Przyrodniczy pl
dc.description.abstract Celem pracy było określenie wpływu współdziałania preparatów biologicznych i nawożenia mineralnego, stosowanych w uprawach polowych traw pastewnych oraz ich wpływ na produkcyjność i wartość paszową. Przeprowadzone badania dostarczyły wiedzy praktycznej na temat wpływu preparatów biologicznych i ich współdziałania z nawożeniem mineralnym, na efekty produkcyjne poszczególnych gatunków traw pastewnych. Ponadto badania ukazały w jakim stopniu zastosowane nawożenie organiczne jest w stanie zastąpić nawożenie mineralne bez ujemnego wpływu na produkcyjność i wartość paszową uprawianych traw. W doświadczeniu wysiano gatunki traw Dactylis glomerata – odmiany Borna i Lolium perenne – odmiany Info. Zastosowano preparaty biologiczne: UGmax, Eko – Użyźniacz, Humus Active Papka, nawożenie mineralne NPK oraz połączenie biopreparatów i nawożenia NPK. W pracy została przeprowadzona ocena plonu suchej masy roślin (Mg·ha-1), zawartości białka ogólnego (% s.m.), włókna surowego (% s.m.), popiołu surowego (% s.m.), celulozy (% s.m.), hemicelulozy (% s.m.) zawartości poszczególnych frakcji włókna (% s.m.): NDF, ADF, ADL, oraz strawność suchej masy (%). Na podstawie frakcji NDF i ADF wyliczono RFV, wskaźnik świadczący o jakości paszy dla zwierząt. Otrzymane zróżnicowane i niejednoznaczne wyniki badań dotyczące wartości pokarmowej Lolium perenne i Dactylis glomerata wskazują na potrzebę dalszego prowadzenia tego typu badań w celu wyselekcjonowania najbardziej odpowiedniego biopreparatu stosowanego w uprawie traw pastewnych. pl
dc.description.abstract ABSTRACT - The aim of the thesis was to determine the influence of cooperation of biological preparations and mineral fertilizers on productivity and nutritional value of forage grasses. Conducted study provided practical knowledge on the influence of biological preparations and their interaction with mineral fertilization on given species of forage grasses production effects. Moreover, the study showed to what extent particular organic fertilization can replace mineral fertilization without adversely affecting the productivity and nutritional value of cultivated grasses. In the experiment, there were seeded Dactylis glomerata – variety Borna and Lolium perenne – variety Info. There were mineral, biological or both mineral and biological fertilization applied on the grass. In the studies, there were used three biological preparations named UGmax, Humus Active and Eko-Użyźniacz. The research included measurement of the following properties: yield of the dry matter plants (Mg·ha-1), total protein content (% d.m.), crude fiber (% d.m.), crude ash (% d.m.), cellulose (% d.m.), hemicellulose (% d.m.), digestibility of dry matter (%) and fiber fractions content (% d.m.): NDF, ADF and ADL. Based on ADF and NDF were calculated RFV (relative feed value), which determined the quality of the feed for animals.The given results of a study of Lolium perenne and Dactylis glomerata nutritional value, being ambiguous and of diverse character, stressed the importance of further study of this type in order to select the most appropriate biological preparation used in forage grasses cultivation. en
dc.language.iso pl pl
dc.rights Zarządzenie Nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich w Repozytorium UPH. pl
dc.subject Kupkówka pospolita pl
dc.subject Nawożenie organiczne pl
dc.subject Pasze pl
dc.subject Plon suchej masy pl
dc.subject Preparaty biologiczne pl
dc.subject Skład chemiczny pl
dc.subject Strawność suchej masy pl
dc.subject Trawy pastewne pl
dc.subject Trwałe użytki zielone pl
dc.subject Wartość pokarmowa pl
dc.subject Życica trwała pl
dc.subject Żywienie zwierząt pl
dc.subject Animal feeding en
dc.subject Biological preparations en
dc.subject Chemical composition en
dc.subject Dactylis glomerata en
dc.subject Digestability en
dc.subject Dry matter yield en
dc.subject Lolium perenne en
dc.subject Nutritional value en
dc.subject Organic fertilization en
dc.subject Permanent grasslands en
dc.subject Perrenial grasses en
dc.title Wpływ preparatów biologicznych na wartość pokarmową wybranych gatunków traw pl
dc.title.alternative Influence of biological preparations on nutritional value of selected grass species en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics