Comenius' man in the context of internal and external freedom towards physical, intellectual and emotional spheres

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Comenius' man in the context of internal and external freedom towards physical, intellectual and emotional spheres
Tytuł równoległy: Komeńskiego człowiek w kontekście wolności wewnętrznej i zewnętrznej - wobec sfery cielesnej, intelektualnej i emocjonalnej
Autor: Wyczółkowska, Ewa
URI: http://hdl.handle.net/11331/3388
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 319-330
Abstract:
 
Is comeniology a science? This question becomes the guiding thought of my contem-plations. I conduct the analysis of John A. Comenius's concept according to the selected scientific criteria: logical order, levels of theory, explanatory power, heuristic power, degree of persuasion and degree of justification, power of prediction, language and methods. I accept the image of a man as a triad involving spirit (immortal part connected with the spiritual world), soul (rational part considering the free will given by the Creator) and body (animal part and the part of the soul capable of perceiving sensory stimuli). In my article I am searching for a proper in-terpretation of Comenius' concept of a free man that was based on observation and experience.
 
Czy komeniologia jest nauką? Pytanie to staje się przewodnią myślą moich rozważań. Analizę koncepcji Jana A. Komeńskiego poprowadzę według wybranych kryteriów naukowości: porządku logicznego, poziomu teoretyczności, mocy wyjaśniającej, mocy heurystycznej, stopnia przekonania i stopnia uzasadnienia, mocy przewidywania, języka i metod. Przyjmuję obraz człowieka jako triady obejmującej ducha (część nieśmiertelna powiązana ze światem duchowym), duszę (część rozumna licząca się z wolną wolą daną od Stwórcy) i ciało (część zwierzęca oraz część duszy zdolna do przyjmowania bodźców zmysłowych). W swoim artykule poszukuję właściwej interpretacji koncepcji człowieka wolnego u Komeńskiego, który bazował na obserwacji i doświadczeniu.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics