Egalitaryzm w oświacie jako jeden z obszarów dziedziny nauki w zakresie komeniologii

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Egalitaryzm w oświacie jako jeden z obszarów dziedziny nauki w zakresie komeniologii
Tytuł równoległy: Egalitarianism in education as one of the fields of science in the field of comeniology
Autor: Tyluś, Urszula
URI: http://hdl.handle.net/11331/3387
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 289-303
Abstract:
 
Niniejszy artykuł zwraca uwagę na problem egalitaryzmu w oświacie jako jeden z proponowanych obszarów dziedziny nauki komeniologii. Zaprezentowany problem omawiany jest w trzech tematycznych aspektach: Zarys warunków społecznych kształtujących egalitarystyczne poglądy Jana Amosa Komeńskiego; Naprawa świata w egalitarystycznych poglądach J.A. Komeńskiego; Problem egalitaryzmu w oświacie jako obszaru nauki w zakresie komeniologii. Podjęte rozważania skłaniają do uogólnień, aby komeniologia stała się dziedziną nauki, którą należy zgłębiać i interpretować oraz wyciągać wnioski, poszerzając jej płaszczyznę dociekań naukowych, interpretacyjnych i ustaleń pragmatycznych.
 
The following article focuses on the issue of egalitarianism in education as one of the paradigms in scientific area referred to the study of komenology. The problem is presented and discussed on the basis of three thematic aspects: the outline of social background which influenced egalitarian views of Jan Amos Komensky; desire to reform the world found in egalitarian views of J.A. Komenski and egalitarianism in education as a science paradigm in the area of komenology. Deliberations on the issue lead to generalization of ideas suggesting that komenology should become a scientific area which needs to be explored in greater depth, supported by further interpretation, drawing conclusions for our reality while extending the area of scientific research and pragmatic arrangements
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics