Towards comeniology as a science: the scientific and didactical workshop; research methodology

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Towards comeniology as a science: the scientific and didactical workshop; research methodology
Tytuł równoległy: W stronę komeniologii jako nauki: warsztat naukowy i dydaktyczny; metodologia badań
Autor: Sitarska, Barbara
URI: http://hdl.handle.net/11331/3381
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 55-80
Abstract:
 
The article depicts John Amos Comenius’ selected ideas and their reference to the contemporary times. It is mainly based on his two major works: Great Didactics and Pampaedia, my own research papers and other available ones, as well as on some research conducted by education science students for their MA theses concerning John Amos Comenius’ teacher in reference to the modern teacher2. It focuses on Comenius’ idea of permanent education, which refers to contemporary education3. Nowadays permanent education is a key educational chal-lenge in Poland, Europe and all over the world. The article is an attempt to define comeniology as an emerging scientific discipline and specify the areas and ranges of comeniological research, mentioning its authors and describing their output published in “Siedlce Comeniological Research Bulletin. pedagogy series”. I prove the evolutional character of comeniological re-search. The article also mentions my education science students’ interest in Comenius and their activity including the research conducted for their MA theses about Comenius, presentations and written texts intended to be published in “Siedlce Comeniological Research Bulletin, pedagogy series”.
 
W artykule przywołuję wybrane idee Jana Amosa Komeńskiego i ich odniesienie do współczesności. Bazuję tutaj głównie na dwóch dziełach uczonego: Wielkiej dydaktyce i Pampaedii, opracowaniach własnych, dostępnych opracowaniach dotyczących twórczości Komeńskiego i badaniach studentek pedagogiki, wykonanych do prac magisterskich, traktujących o nauczycielu Jana Amosa Komeńskiego w odniesieniu do nauczyciela współczesnego. Przywołuję ideę edukacji nieustającej Jana Amosa Komeńskiego, która odnosi się do współczesnej edukacji. Jest ona dzisiaj priorytetowym wyzwaniem edukacyjnym w Polsce, Europie i na świecie. Podejmuję próby definiowania komeniologii jako rodzącej się dyscypliny naukowej i wyszczególniam obszary i zakresy badań komeniologicznych, przywołując ich Autorów i charakteryzując ich twórczość w „Siedleckich Zeszytach Komeniologicznych, seria pedagogika”. Wykazuję ewolucyjny charakter badań komeniologicznych. Nawiązuję również do zainteresowania Komeńskim moich studentów pedagogiki i ich aktywności, przejawiającej się w badaniach do prac magisterskich o J.A. Komeńskim, prezentacjach i tekstach pisanych do „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria pedagogika”.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics