Wpływ preparatów biologicznych na wartość pokarmową wybranych gatunków traw

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ preparatów biologicznych na wartość pokarmową wybranych gatunków traw
Tytuł równoległy: Influence of biological preparations on nutritional value of selected grass species
Autor: Truba, Milena
Promotor: Jankowski, Kazimierz
URI: http://hdl.handle.net/11331/338
Date: 2015
Abstract:
 
Celem pracy było określenie wpływu współdziałania preparatów biologicznych i nawożenia mineralnego, stosowanych w uprawach polowych traw pastewnych oraz ich wpływ na produkcyjność i wartość paszową. Przeprowadzone badania dostarczyły wiedzy praktycznej na temat wpływu preparatów biologicznych i ich współdziałania z nawożeniem mineralnym, na efekty produkcyjne poszczególnych gatunków traw pastewnych. Ponadto badania ukazały w jakim stopniu zastosowane nawożenie organiczne jest w stanie zastąpić nawożenie mineralne bez ujemnego wpływu na produkcyjność i wartość paszową uprawianych traw. W doświadczeniu wysiano gatunki traw Dactylis glomerata – odmiany Borna i Lolium perenne – odmiany Info. Zastosowano preparaty biologiczne: UGmax, Eko – Użyźniacz, Humus Active Papka, nawożenie mineralne NPK oraz połączenie biopreparatów i nawożenia NPK. W pracy została przeprowadzona ocena plonu suchej masy roślin (Mg·ha-1), zawartości białka ogólnego (% s.m.), włókna surowego (% s.m.), popiołu surowego (% s.m.), celulozy (% s.m.), hemicelulozy (% s.m.) zawartości poszczególnych frakcji włókna (% s.m.): NDF, ADF, ADL, oraz strawność suchej masy (%). Na podstawie frakcji NDF i ADF wyliczono RFV, wskaźnik świadczący o jakości paszy dla zwierząt. Otrzymane zróżnicowane i niejednoznaczne wyniki badań dotyczące wartości pokarmowej Lolium perenne i Dactylis glomerata wskazują na potrzebę dalszego prowadzenia tego typu badań w celu wyselekcjonowania najbardziej odpowiedniego biopreparatu stosowanego w uprawie traw pastewnych.
 
ABSTRACT - The aim of the thesis was to determine the influence of cooperation of biological preparations and mineral fertilizers on productivity and nutritional value of forage grasses. Conducted study provided practical knowledge on the influence of biological preparations and their interaction with mineral fertilization on given species of forage grasses production effects. Moreover, the study showed to what extent particular organic fertilization can replace mineral fertilization without adversely affecting the productivity and nutritional value of cultivated grasses. In the experiment, there were seeded Dactylis glomerata – variety Borna and Lolium perenne – variety Info. There were mineral, biological or both mineral and biological fertilization applied on the grass. In the studies, there were used three biological preparations named UGmax, Humus Active and Eko-Użyźniacz. The research included measurement of the following properties: yield of the dry matter plants (Mg·ha-1), total protein content (% d.m.), crude fiber (% d.m.), crude ash (% d.m.), cellulose (% d.m.), hemicellulose (% d.m.), digestibility of dry matter (%) and fiber fractions content (% d.m.): NDF, ADF and ADL. Based on ADF and NDF were calculated RFV (relative feed value), which determined the quality of the feed for animals.The given results of a study of Lolium perenne and Dactylis glomerata nutritional value, being ambiguous and of diverse character, stressed the importance of further study of this type in order to select the most appropriate biological preparation used in forage grasses cultivation.
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics