The place of comeniology in contemporary humanities

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sztobryn, Sławomir
dc.date.accessioned 2021-03-12T12:54:28Z
dc.date.available 2021-03-12T12:54:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 35-42 pl
dc.identifier.issn 2450-7245
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3379
dc.description.abstract Comeniological research can be recognized as the one that belongs to the broadly understood humanities. Due to the factual diversity of Comenius' creative output, which is the subject of many scientific specialties, it can be included in transdisciplinary research. In this way, comeniology is capable of constructing many genetic sequences, thanks to which Comenius' legacy and heritage is not only of a historical nature; it truly belongs to the valuable components of contemporary humanistic culture. On the other hand, however, the affiliation of comeniology to the humanities also has a darker side; looking at it from the scientific and methodological point of view, generalizations within it are not nomothetic. en
dc.description.abstract Badania komeniologiczne traktuję jako należące do szeroko rozumianej humanistyki. Z racji zróżnicowania merytorycznego twórczości Komeńskiego, będącego przedmiotem wielu specjalizacji naukowych, zaliczam je do badań transdyscyplinarnych. Komeniologia jest zdolna do konstruowania ciągów genetycznych, dzięki którym dorobek i spuścizna Komeńskiego nie ma wyłącznie charakteru historycznego, lecz należy do wartościowych składników współczesnej kultury humanistycznej. Przynależność komeniologii do humanistyki ma także ciemniejszą stronę, bowiem z naukoznawczego i metodologicznego punktu widzenia generalizacje w jej obrębie nie mają charakteru nomotetycznego. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject History of education en
dc.subject Historiography en
dc.subject Humanism (attitude) en
dc.subject Comenius, John Amos (1592–1670) en
dc.subject Comeniology en
dc.subject Historia wychowania pl
dc.subject Historiografia pl
dc.subject Humanizm (postawa) pl
dc.subject Komenský, Jan Amos (1592-1670) pl
dc.subject Komeniologia pl
dc.title The place of comeniology in contemporary humanities en
dc.title.alternative Miejsce komeniologii we współczesnych naukach humanistycznych pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics