The place of comeniology in contemporary humanities

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The place of comeniology in contemporary humanities
Tytuł równoległy: Miejsce komeniologii we współczesnych naukach humanistycznych
Autor: Sztobryn, Sławomir
URI: http://hdl.handle.net/11331/3379
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 35-42
Abstract:
 
Comeniological research can be recognized as the one that belongs to the broadly understood humanities. Due to the factual diversity of Comenius' creative output, which is the subject of many scientific specialties, it can be included in transdisciplinary research. In this way, comeniology is capable of constructing many genetic sequences, thanks to which Comenius' legacy and heritage is not only of a historical nature; it truly belongs to the valuable components of contemporary humanistic culture. On the other hand, however, the affiliation of comeniology to the humanities also has a darker side; looking at it from the scientific and methodological point of view, generalizations within it are not nomothetic.
 
Badania komeniologiczne traktuję jako należące do szeroko rozumianej humanistyki. Z racji zróżnicowania merytorycznego twórczości Komeńskiego, będącego przedmiotem wielu specjalizacji naukowych, zaliczam je do badań transdyscyplinarnych. Komeniologia jest zdolna do konstruowania ciągów genetycznych, dzięki którym dorobek i spuścizna Komeńskiego nie ma wyłącznie charakteru historycznego, lecz należy do wartościowych składników współczesnej kultury humanistycznej. Przynależność komeniologii do humanistyki ma także ciemniejszą stronę, bowiem z naukoznawczego i metodologicznego punktu widzenia generalizacje w jej obrębie nie mają charakteru nomotetycznego.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics