Miejsce komeniologii we współczesnych naukach humanistycznych

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sztobryn, Sławomir
dc.date.accessioned 2021-03-12T09:20:41Z
dc.date.available 2021-03-12T09:20:41Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 27-34 pl
dc.identifier.issn 2450-7245
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3377
dc.description.abstract Badania komeniologiczne traktuję jako należące do szeroko rozumianej humanistyki. Z racji zróżnicowania merytorycznego twórczości Komeńskiego, będącego przedmiotem wielu specjalizacji naukowych, zaliczam je do badań transdyscyplinarnych. Komeniologia jest zdolna do konstruowania ciągów genetycznych, dzięki którym dorobek i spuścizna Komeńskiego nie ma wyłącznie charakteru historycznego, lecz należy do wartościowych składników współczesnej kultury humanistycznej. Przynależność komeniologii do humanistyki ma także ciemniejszą stronę, bowiem z naukoznawczego i metodologicznego punktu widzenia generalizacje w jej obrębie nie mają charakteru nomotetycznego pl
dc.description.abstract Itreat comeniological research as belonging to the broadly understood humanities. Due to the factual diversity of Comenius' creative output which is the subject of many scientific specialties, I include them In transdisciplinary research. Comeniology is capable of constructing genetic sequences thanks to which Comenius' legacy and heritage is not only of a historical nature, but belongs to the valuable components of contemporary humanistic culture. The affiliation of comeniology to the humanities also has a darker side, because from the scientific and methodological point of view generalizations within it are not nomothetic. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Historia wychowania pl
dc.subject Historiografia pl
dc.subject Humanizm (postawa) pl
dc.subject Komenský, Jan Amos (1592-1670) pl
dc.subject Komeniologia pl
dc.subject History of education en
dc.subject Historiography en
dc.subject Humanism (attitude) en
dc.subject Comenius, John Amos (1592–1670) en
dc.subject Comeniology en
dc.title Miejsce komeniologii we współczesnych naukach humanistycznych pl
dc.title.alternative The place of comeniology in contemporary humanities en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics