Budowanie tolerancji wobec dzieci ze spektrum autyzmu. W kierunku poszukiwania ścieżek współpracy i wspierania osób z ASD

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Budowanie tolerancji wobec dzieci ze spektrum autyzmu. W kierunku poszukiwania ścieżek współpracy i wspierania osób z ASD
Autor: Roguska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/3367
Date: 2019
Źródło: Dziecko w przestrzeni edukacyjnej. Wsparcie instytucjonalne i społeczne / red. nauk. Janina Florczykiewicz. Siedlce 2019, s. 163-210
Abstract: Celem przeprowadzonych badań było ujawnienie stosunku tolerancyjności ankietowanych, w głównej mierze do osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz zdiagnozowanie poziomu wiedzy młodzieży i nauczycieli/wychowawców o autyzmie. Badania zostały przeprowadzone w 2018 r. w miesiącach: wrzesień-październik podczas warsztatów Poznaj nasz AUTentYZM w ramach projektu: Zapraszam Cię do mego świata, realizowanego przez Fundację Żółty Latawiec. Badania zostały przeprowadzone w następujących placówkach: 1. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie Pieńkach. 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, stosując technikę ankiety. W oparciu o tematykę i cel badań, postawiono następujące problemy badawcze: 1. Jak badani oceniają swój poziom wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu? 2. W jakich okolicznościach respondenci mają najczęściej kontakt z osobami ze spektrum autyzmu? 3. Jaki stosunek mają opiniodawcy do osób z ASD w ich otoczeniu? 4. W jakim stopniu osoby niepełnosprawne uczestniczą w życiu publicznym? 5. W czym przejawia się tolerancja lub jej brak wobec osób dotkniętych autyzmem? W tekście przybliżono także różnice między autyzmem a zespołem Aspergera oraz opisano formy i metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics