Cesty českého učitele a ředitele školy František Slaměník ve footsteps Komenského v Polsku a Nizozemsku, když je potvrzení závazky k kom enologii

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Cesty českého učitele a ředitele školy František Slaměník ve footsteps Komenského v Polsku a Nizozemsku, když je potvrzení závazky k kom enologii
Tytuł równoległy: Travels by the Czech teacher and school headmaster František Slaměník in the footsteps of Comenius in Poland and the Netherlands as evidence of commitment to comeniology
Autor: Kovářová, Helena
URI: http://hdl.handle.net/11331/3366
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 397-405
Abstract:
 
Na přelomu 19. a 20. století stoupal zájem o odkaz Jana Amose Komenského. Byly publikovány základní monografie a studie, ale v jeho biografii zůstávalo mnohé neobjasněno, ani soupis jeho děl nebyl úplný. Hledáním nových faktů, které by přispěly k rozřešení některých sporných otázek, se zabývali kromě historiků také někteří učitelé, pro které byl Komenský velkým vzorem. K nim patřil i František Slaměník, zakladatel nejstaršího Muzea Komenského. Tento příspěvek podrobně pojednává o jeho zprávách ze soukromých zahraničních cest do míst spojených se životem Komenského. Slaměníkovy texty jsou zajímavým dokladem dobového komeniologického diskurzu poslední čtvrtiny 19. století s přesahem do počátku 20. století.
 
At the turn of the 20th century, the interest in John Amos Comenius’ legacy was on the rise. While various basic monographs and studies were published at the time, his biography still contained a lot of uncertainties and the list of his works was incomplete. In addition to historians, some teachers who admired Comenius engaged in searching for new facts that would contribute to answering some issuable questions. One of them was František Slaměník, the founder of the oldest Comenius Museum. This paper focuses in detail on Slaměník’s reports from his private travels abroad to places linked to Comenius’ life. Slaměník’s texts are interesting evidence of comeniological discourse in the Czech lands at the last quater of 19th century with overlap to the beginning of 20th century.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics