Profesor Tadeusz Bieńkowski: filolog klasyczny, historyk nauki i oświaty - szkic do portretu komeniologa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Profesor Tadeusz Bieńkowski: filolog klasyczny, historyk nauki i oświaty - szkic do portretu komeniologa
Tytuł równoległy: Professor Tadeusz Bieńkowski: a classical philologist, historian of science and education - an outline of the comeniologist’s portrait
Autor: Fijałkowski, Adam
URI: http://hdl.handle.net/11331/3365
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 421-428
Abstract:
 
Prof. Tadeusz Bieńkowski był wybitnym polskim komeniologiem, filologiem klasycznym, historykiem nauki. Ukończył filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie także obronił pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. Kazimierza Kumanieckiego. Przez całe swe życie zawodowe związany był z Polską Akademią Nauk w Warszawie - najpierw z Instytutem Badań Literackich, a następnie z Instytutem Historii Nauki, Techniki i Oświaty (obecnie: Instytutem Historii Nauki im. L. i A. Birkemajerów). Jego znajomość języków starożytnych umożliwiała mu lekturę i analizę wszystkich łacińskojęzycznych tekstów Jana Amosa Komeńskiego. Jego wieloletnia współpraca z komeniologami z Czechosłowacji, w szczególności z Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze, ułatwiała wpisanie się w ówczesne światowe kierunki badań nad życiem i dziełem Jana Amosa Komeńskiego i jego recepcją w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - także w szerszym kontekście historii nauki i kultury humanistycznej XVI-XVII wieku w całej Europie. Prof. Bieńkowski pisał zwięzłe, ale bardzo erudycyjne, krytyczne i oryginalne opracowania o charakterze syntetycznym, które do naszych czasów mogą być punktem wyjścia i inspiracją dla kolejnych pokoleń badaczy.
 
Professor Tadeusz Bieńkowski (1932-2015) was one of the most important Polish specialists on the life and work of Jan Amos Comenius. He did not say that he was a comeniologist. He was a classical philologist, historian, historian of science and education at the University of Warsaw and at the Polish Academy of Science –Institute for the History of Science. He was an expert on the humanistic literary and school culture of the 16th-17th centuries. So he could look at Comenius’ work in the broader, humanistic context of the era. Tadeusz Bieńkowski did not write extensive books and did not want to repeat textbook findings. It is enough to mention that his book Komeński w nauce i tradycji (Comenius in science and tradition) contains of only 98 pages. Tadeusz Bieńkowski wrote some 40 years ago in the introduction to this book, among other things, that „The interpretation efforts of several generations of researchers has almost completely exhausted problems in Comenius’ pedagogical activity. [...] The recent focus of interest towards the issues of the history of science and culture has opened up the possibility of showing Comenius’ works and views on a different cultural context, In the context of tendencies and transformations of 17th-century European scientific thought”. One can see here Tadeusz Bieńkowski’s constant search to discover something new, to join the international current of research, to enter the history of education in a broader historical context –the history of science and culture. On one hand, the professor wanted to show his own interpretation of Comenius’ works in the context of the history of culture, on the other –his reception, especially in Poland and in Central Europe. His books were very erudite, but very concise, written in beautiful and understandable language. He was able to name and evaluate phenomena, formulate a synthesis, compare critically, show a broad context
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics