Program Jana Amosa Komeńskiego rozumnego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym a współpraca przedszkola z rodzicami dzieci w recepcji współczesnych nauczycieli przedszkola

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Program Jana Amosa Komeńskiego rozumnego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym a współpraca przedszkola z rodzicami dzieci w recepcji współczesnych nauczycieli przedszkola
Tytuł równoległy: John Amos Comenius’ program of upbringing the children of pre-school age alongside with the parents: kindergarten cooperation in the reception of modern kindergarten teachers
Autor: Jagiełło, Ewa
URI: http://hdl.handle.net/11331/3359
Date: 2018
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 5 (2018), s. 121-168
Abstract:
 
Zdaniem Jana Amosa Komeńskiego, nauczyciele i rodzice są odpowiedzialni za kształtowanie osobowości dziecka i przygotowanie go do roli kreatywnego członka społeczeństwa. Nauczyciele i rodzice powinni wychowywać dziecko pamiętając nie tylko o jego ciele, ale i o duszy. Poglądy Komeńskiego o działaniach nauczyciela opierają się na empatii, zaufaniu i odpowiedzialności. W przeciwnym razie wyzwala się niechęć dziecka do edukacji. Rozważania Komeńskiego o kompetentnym nauczycielu, który z zamiłowaniem stymuluje rozwój dziecka, zmierzają do współpracy nauczycieli przedszkoli z rodzicami. Podstawą efektywnej współpracy są cele, metody i formy działań, poziom komunikacji partnerów i ich postawa. Zaplanowana współpraca ukierunkowana na naturalny rozwój przynosi korzyści zarówno dzieciom, rodzicom, jak i ich nauczycielom. Poszukiwania korzyści odnoszonych ze współpracy skłoniły autorkę do badań wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Badania przeprowadzono w latach 2016-2017 r. i objęto nimi wszystkie województwa w Polsce (wieś, miasto do 100 tys. mieszkańców, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców). Przebadano nauczycieli przedszkoli. W niniejszym artykule dokonano porównania idei Jana Amosa Komeńskiego ze współczesnymi poglądami na temat wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Przeanalizowano twórczość wielkiego pedagoga oraz współczesną wybraną literaturę. Przemyślenia potwierdzono wynikami własnych badań oraz innych badaczy.
 
According to John Amos Comenius, teachers and parents are responsible for shaping the child’s personality and preparing him/her for the role of a creative member of the society. Teachers and parents should bring up the child taking into account not only his body, but his soul as well. Comenius' views on the teacher's actions are based on empathy, trust and responsibility. Otherwise, the child's reluctance to education is released. Comenius’ thoughts about a competent teacher who passionately stimulates the child's development are aimed at the cooperation of kindergarten teachers with children’s parents. The basis for effective cooperation are the aims, methods and forms of activities, alongside with the level of communication between the partners and their attitude. Carefully planned cooperation targeted at natural development is beneficial equally for children, their parents and teachers. Searching for the benefits of the cooperation, prompted me to carry out a research among parents of pre-school children. I carried out the research in 2016-2017; I covered all the voivodships in Poland (villages, towns with up to 100,000 inhabitants, cities with over 100,000 inhabitants). I examined 722 kindergarten teachers. In this article, I compare John Amos Comenius’ thoughts of with the contemporary views on the education of pre-school children. For this purpose, I analyse the works of the Great Pedagogue and selected contemporary literature. I support my reflections with the research results of my own and other researchers.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics