Komeński oraz literatura i kultura baroku wobec zjawiska starości w kontekście badań interdyscyplinarnych

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Borkowski, Andrzej
dc.date.accessioned 2021-03-02T11:29:31Z
dc.date.available 2021-03-02T11:29:31Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 177-188 pl
dc.identifier.issn 2450-7245
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3354
dc.description.abstract Artykuł jest poświęcony problemowi starości w dziełach Jana Amosa Komeńskiego w kontekście literatury i kultury barokowej. Obiektem badań stały się dzieła: Labirynt świata i raj serca, Jedyne konieczne, Pampaedia, Wielka dydaktyka. Refleksja Jana Amosa na temat staro-ści ma swoje źródła biblijne, jak też wyrasta z dociekań i opinii grecko-rzymskich myślicieli. Dla Komeńskiego wysnuty z tradycji obraz starości jest wciąż żywy i aktualny. en
dc.description.abstract The article is devoted to the problem of old age in the works of Jan Amos Comenius in the context of Baroque literature and culture. Comenius' works such as Labyrinth of the World and Paradise of the Heart, The One Thing Needful, Pampaedia and The Great Didacticare objects of the research. The reflection about old age in Comenius' writings has especially biblical sources, and also grows out of the concept of Greco-Roman thinkers. The image of old age created by tradition is vivid and current for Comenius. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Barok pl
dc.subject Komenský, Jan Amos (1592-1670) pl
dc.subject Kultura pl
dc.subject Literatura czeska 17 w. pl
dc.subject Starość w literaturze pl
dc.subject Tematy i motywy pl
dc.subject Baroque en
dc.subject Comenius, John Amos (1592–1670) en
dc.subject Culture pl
dc.subject Czech iterature 17th century pl
dc.subject Old age in literature pl
dc.title Komeński oraz literatura i kultura baroku wobec zjawiska starości w kontekście badań interdyscyplinarnych pl
dc.title.alternative Comenius and baroque literature and culture towards the phenomenon of old age in the context of interdisciplinary research en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics