Komeński oraz literatura i kultura baroku wobec zjawiska starości w kontekście badań interdyscyplinarnych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Komeński oraz literatura i kultura baroku wobec zjawiska starości w kontekście badań interdyscyplinarnych
Tytuł równoległy: Comenius and baroque literature and culture towards the phenomenon of old age in the context of interdisciplinary research
Autor: Borkowski, Andrzej
URI: http://hdl.handle.net/11331/3354
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 177-188
Abstract:
 
Artykuł jest poświęcony problemowi starości w dziełach Jana Amosa Komeńskiego w kontekście literatury i kultury barokowej. Obiektem badań stały się dzieła: Labirynt świata i raj serca, Jedyne konieczne, Pampaedia, Wielka dydaktyka. Refleksja Jana Amosa na temat staro-ści ma swoje źródła biblijne, jak też wyrasta z dociekań i opinii grecko-rzymskich myślicieli. Dla Komeńskiego wysnuty z tradycji obraz starości jest wciąż żywy i aktualny.
 
The article is devoted to the problem of old age in the works of Jan Amos Comenius in the context of Baroque literature and culture. Comenius' works such as Labyrinth of the World and Paradise of the Heart, The One Thing Needful, Pampaedia and The Great Didacticare objects of the research. The reflection about old age in Comenius' writings has especially biblical sources, and also grows out of the concept of Greco-Roman thinkers. The image of old age created by tradition is vivid and current for Comenius.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics