Сучасна інтерпретація психодидактичних ідей Я.А. Коменського

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Сучасна інтерпретація психодидактичних ідей Я.А. Коменського
Tytuł równoległy: Modern interpretation of psychodidactic ideas of J.A. Comenius
Autor: Коберник, Олександр; Осадченко, Інна; Ткачук, Мирослава
URI: http://hdl.handle.net/11331/3353
Date: 2018
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 5 (2018), s.751-87
Abstract:
 
У статті шляхом аналізу та порівняння сучасних наукових джерел й Великої дидактики Яна Амоса Коменського нами здійснено сучасну інтерпретацію його психодидактичих ідей. Обгрунтовано, що психодидактичні гасла видатного педагога успішно інтерпретуються у чинних освітніх документах та на практиці у контексті реалізації двох ідей: ідеї вільного навчання та виховання – без примусу (пріоритетність принципу природовідповідності; запровадження інклюзивного навчання; індивідуальний підхід до кожної дитини) та ідеї значущості ролі вчителя (суб’єкт-суб’єктні стосунки учителя і учнів; гуманізм педагога; застосування педагогіки партнерства; застосування педагогіки успіху). На основі аналізу психодидактичної спадщини Коменського виокремлено актуальність підходів, запропонованих ученим. На цій основі визначаються тенденції сучасного розвитку освітнього середовища і його подальші перспективи. Констатовано, що провідні психодидактичні ідеї Я. А. Коменського закладені в основу чинної Концепції «Нова українська школа», що нині активно реалізується.
 
The article analyzes and compares modern scientific sources and the Great Didactic of John Amos Comenius and thus interprets his psychodidactic ideas in the modern context. It is found that Comenius’ psychodidactic ideas are nowadays effectively interpreted in the context of two concepts: universal education, that is without coercion (the imitation of nature; the introduction of inclusive education; an individual approach to every child) and the importance of teachers (the subject-subject interaction between the teacher and pupils; a humanistic approach to teaching; pedagogy of partnership; pedagogy of success). Based on the analysis of Comenius’ psychodidactic ideas, the relevance of approaches proposed by the educator is justified. Consequently, the trends in the modern development of the educational environment and its future prospects are determined. It is proved that the leading psychodidactic ideas of John Amos Comenius serve as the basis for the current concept of the new Ukrainian school, which is actively implemented today.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics