Komeński a Ramus i ramizm: czyli o nowych tropach badań komeniologicznych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Komeński a Ramus i ramizm: czyli o nowych tropach badań komeniologicznych
Tytuł równoległy: Comenius and Ramus and ramism: or new traces in comeniological research
Autor: Fijałkowski, Adam
URI: http://hdl.handle.net/11331/3351
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 147-158
Abstract:
 
Celem niniejszego tekstu jest ukazanie wspólnych elementów poglądów Jana Amosa Komeńskiego, Wolfganga Ratkego i innych autorów ruchu dydaktycznego z poglądami filozoficznymi i pedagogicznymi Piotra Ramusa. Był on francuskim profesorem Uniwersytetu Paryskiego w XVI wieku, humanistą, logikiem i propagatorem znacznego uproszczenia treści i metod nauczania sztuk wyzwolonych. Jego traktaty były często omawiane i wydawane oraz komentowane na niemieckich uniwersytetach protestanckich w XVI-XVII wieku. Wyższa Szkoła w Herborn, gdzie Komeński studiował w latach 1611-1613, była jednym z ważniejszych centrów recepcji tak zwanej drugiej fali ramizmu (Hotson). Młody Komeński cytował wielokrotnie pisma Ramusa w swych debatach szkolnych w Herborn (1612, 1613). Profesor miał duży wpływ na formowanie poglądów encyklopedycznych i dydaktycznych Komeńskiego. Również Wolfgang Ratke, twórca niemieckiego protestanckiego ruchu dydaktycznego w drugiej dekadzie XVII wieku, pozostawał pod wpływem ramizmu.
 
The purpose of the text is to show the relationship between the views of Jan Amos Komensky, Wolfgang Ratke and other authors of the didactic movement, and the philosophical and educational views of Peter Ramus. He was a French professor at the University of Paris in the 16th century, a humanist and logician, a proponent of a significant simplification of content and methods of teaching liberal arts. His writings were read and published in German Protestant universities in the 16th and 17th centuries. One of the most important centers of the ramism reception in Germany was the University of Herborn, where Komensky studied in the years 1611-1613. Komensky's teachers in Herborn, especially Johannes Piscator and Johann Heinrich Alsted were outstanding representatives of the so-called second wave of reception of the ramism in Germany (Hotson). Young Komensky quoted Ramus in his discussions in Herborn (1612, 1613). He had a significant impact on the formation of Komensky's encyclopedic and didactic views. Wolfgang Ratke, the pioneer of the German Protestant didactic movement in the second decade of the 17th century, was influenced by the ramism as well.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics