Komeniologia jako nauka: współczesne dylematy wokół twórczości Komeńskiego i o Komeńskim

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Komeniologia jako nauka: współczesne dylematy wokół twórczości Komeńskiego i o Komeńskim
Tytuł równoległy: Comeniology as a science: contemporary dilemmas around Comenius' works and works about Comenius
Autor: Żuraw, Hanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/3345
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2019, nr 6, s. 101-112
Abstract:
 
Pomimo upływu lat tezy sformułowane przez Jana Amosa Komeńskiego pozostają aktualne. Rozwój nauki i podjęte prace badawcze na przestrzeni ostatniego stulecia przyniosły potwierdzenie jego założeń dotyczących edukacji językowej, zasad i metod nauczania opartych na poglądowości, aktywności i polisensoryczności. Ponadto przedstawiono szereg danych na temat znaczenia edukacji jako mechanizmu redukcji nierówności społecznych i kształtowania ładu społecznego opartego na szacunku dla wszystkich ludzi. Niniejsze opracowanie na wstępie ukazuje rozległość studiów dotyczących osoby i twórczości znamienitego Czecha. Jest zarazem formą metarefleksji, aspirującą do przedstawienia komeniologii jako nauki interdyscyplinarnej, która łączy elementy dydaktyki, teorii wychowania i etyki. Ukazano jej przedmiot, podstawowe pojęcia i metody badawcze.
 
Despite the passage of years, the theses formulated by Jan Amor Comenius remainvalid. The development of science and the research work undertaken over the last century have confirmed the assumptions of language education, teaching principles and methods based on visibility, activity and polisensory. In addition, a number of data was presented on the importance of education as a mechanism to reduce social inequalities and shape social order based on respect for all people. At the beginning, this study shows the extent of studies on the person and work of an eminent Czech. It is also a form of metareflexion aspiring to present comeniology as an interdisciplinary science that combines elements of didactics, theory of education and ethics. She was shown the subject, basic concepts and research methods.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics