Jan Amos Komeński i bracia czescy w działalności Muzeum Okręgowego w Lesznie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Jan Amos Komeński i bracia czescy w działalności Muzeum Okręgowego w Lesznie
Tytuł równoległy: Comenius and Bohemian Brethren in Museum in Leszno
Autor: Szymańska, Kamila
URI: http://hdl.handle.net/11331/3332
Date: 2017
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 4 (2017), s. 141-146
Abstract:
 
W tekście przedstawiono działalność Muzeum Okręgowego w Lesznie w zakresie badania, upowszechniania i popularyzacji wiedzy o braciach czeskich i Janie Amosie Komeńskim w kontekście historii Leszna oraz zbiorów zgromadzonych w Muzeum. Zasygnalizowano najważniejsze kierunki aktywności: działalność wystawienniczą, edukacyjną (lekcje, wykłady, zajęcia warsztatowe) dla różnych grup odbiorców oraz udział w konferencjach naukowych i publikowanie materia-łów o Komeńskim i braciach czeskich. Zwrócono uwagę na nawiązaną współpracę z czeskimi muzeami zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy o Komeńskim i braciach czeskich.
 
The article describes the activity of Museum in Leszno on the field of complex aspects of collecting, sharing and scientific description of collections related to Bohemian Brethren and Comenius. This activity is clearly visible at exhibitions, education and publishing. Especially in recent years Leszno Museum has strengthen the cooperation with Czech museums, working together on publications and exhibitions. The Lessons in Museum are fixed element in Museum education agenda as well as other forms of activity of sharing the knowledge about Comenius and his work.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics