Finspongski rękopis Jana Amosa Komeńskiego: kontrowersje i sprzeczności w/wokół jego twórczości

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Finspongski rękopis Jana Amosa Komeńskiego: kontrowersje i sprzeczności w/wokół jego twórczości
Tytuł równoległy: Jan Amos Komenský's finspongish manuscript: controversies and contradictions in/around his work
Autor: Hampl, Lubomír
URI: http://hdl.handle.net/11331/3320
Date: 2017
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 4 (2017), s. 191-198
Abstract: Autor przedstawia czytelnikowi odnaleziony w szwedzkiej bibliotece w Norrköpingu anonimowy rękopis (pierwotnie chodziło o prywatne księgozbiory Ludwika De Geera z jego zamkowej biblioteki w Finspongu). Po przeprowadzonej ekspertyzie grafologicznej, dokonanej przez Arilda Jägerskogha, okazało się, że opisywany finspongski rękopis ma jednak autora, którym jest słynny „nauczyciel narodów”, Jan Amos Komeński. Chodziło o siedemnastowieczny rękopis zatytułowany De Rerum humanarum Emendatione Consultatio Catholica ad Genus Humanum. Ante alios vero Ad Eruditos Europae (pol. O Powszechnej Naprawie Rzeczy Ludzkiej, ludzkiemu pokoleniu, przede wszystkim jednak europejskim inteligentom), składający się z przedmowy Europae lumina – czes. Světlům Evropy – pol. Światłom Europy (18 stron) oraz z tzw. czes. Dedikace Nejmocnější trojici severských království v Evropě – pol. Dedykacji trzem najpotężniejszym Królestwom Północnej Europy (2 strony). Rękopis ten został odnaleziony pod koniec XX wieku przez czeską badaczkę dzieł komeniologicznych Blankę Karlsson.
Description: The Author prezent paper to an a nonymous manuscript discovered in a Swedish library in Norrköping Autor (originally, the matter was connected with Ludwik de Geer's private book collections from the library in his castle in Finspong). After a graphology analysis had been done by Arild Jägerskogh, it turned out that the described Finspongish manuscript, actually, has its author, the famous„ teacher of the nations”, Jan Amos Komenský. It was the manuscript of the seventeenth century which is entitled De Rerum humanarum Emendatione Consultatio Catholica ad Genus Humanum. Ante alios vero Ad Eruditos Europae, consisting of an introduction Europae lumina–in Czech Světlům Evropy–(of 18 pages) and the so called, in Czech, Dedikace Nejmocnější trojici severských království v Evropě (of 2 pages). The manuscript was found by Blanka Karlsson, a Czech researcher of Komenský works, at the end of the XXth century.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics