Jan Amos Komeński: jego życie i twórczość, recepcja studentki pedagogiki

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Jan Amos Komeński: jego życie i twórczość, recepcja studentki pedagogiki
Tytuł równoległy: John Amos Comenius: his life and literary output, reception of a student of pedagogy
Autor: Borychowska, Anna Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/3316
Date: 2017
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 4 (2017), s. 155-163
Abstract: Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie najważniejszych faktów z życia Jana Amosa Komeńskiego, które stanowią o jego wielkości jako pedagoga. Jest to próba dokonania recepcji jego osoby oraz idei zawartych w jego spuściźnie pedagogicznej, również w odniesieniu do oceny jego dorobku przez polskich komeniologów. Zwracam szczególną uwagę na poczucie u Komeńskiego misji dziejowej, dotyczącej odnowy moralnej ludzkości, która może dokonać się jedynie poprzez powszechny dostęp do edukacji, co jest zgodne z jego chrześcijańskim poglądem o równości wszystkich ludzi wobec Boga. W kręgach ludzi nauki Jan Amos Komeński uznawany jest za człowieka wielkiego pokroju, mającego zasługi w rozwoju nowożytnej myśli pedagogicznej, głównie jako prekursor uniwersalizmu w nauczaniu i stworzeniu koncepcji całościowego ujęcia systemu szkolnictwa. Chociaż od początków jego działalności pedagogicznej minęło już około 400 lat, jego idee nadal budzą zainteresowanie i są przedmiotem dyskusji.
Description: The aim of this text is to show the most important facts from John Amos Comenius’ life that make him a great pedagogue and to try to provide my own reception of his pedagogical legacy, also with reference to the assessment of his pedagogical ideas by Polish comeniologists. I am emphasising Comenius’ sense of historic mission of a moral revival of humankind, which could only be achieved in the constant process of education available to everyone according to his Christian belief that all human beings are equal in the eyes of God. In academic circles John Amos Comenius has been recognised as a man whose involvement and merits in the development of modern pedagogical thought are of great value, mainly because of his pioneer vision of universalism in teaching everyone about everything and creating a holistic concept of the school system. Although it has almost been 400 years since the beginnings of his pedagogical activity, his ideas are still being discussed, interpreted and reinterpreted.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics