Potencjał organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania obronnego społeczeństwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Potencjał organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania obronnego społeczeństwa
Tytuł równoległy: The potential of non-governmental organizations in the defense preparation of the society
Autor: Wierzbicki, Grzegorz
URI: http://hdl.handle.net/11331/3309
Date: 2020-12-31
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (6) 2020, s. 205-215
Abstract: Charakter współczesnych zagrożeń, ich nieprzewidywalność i złożoność, sprawia że konieczne jest poszukiwanie skutecznych dróg przygotowania społeczeństwa na wypadek zagrożeń. Konieczność ta wynika również z faktu, że wyspecjalizowane podmioty państwowe nie są w stanie skutecznie działać na rzecz obywateli bez ich partycypacji. Doświadczenia naszego kraju, jak również innych państw, wskazuje na potrzebę uwzględniania i wspierania tego sektora w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. W związku z tym idea organizacji pozarządowych opierająca się na zaangażowaniu społeczeństwa jest istotnym ogniwem w procesie przygotowania obronnego społeczeństwa. Autor skupia się na istocie funkcjonowania organizacji pozarządowych, celach i treściach edukacji na rzecz bezpieczeństwa, obszarach i możliwościach działań tego sektora w zakresie przygotowania obronnego społeczeństwa.
Description: The nature of contemporary threats, their unpredictability and complexity make it necessary to search for effective ways to prepare society for threats. This inevitability is also results from the fact that specialised national entities are not able to work effectively for citizens without their participation. Experience of Poland as well as other countries highlights the need to take into an account and support this sector in order to provide security. Therefore, the idea of non-governmental organisation (NGO) based on the commitment of society is an important element in the process of defensive preparation of society. The author in this article focuses on the functioning of NGO, the aim and content of education for security, the fields and abilities of the functioning of this sector in connection with defensive preparation of the society.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics