Blockchain technology and national security. The ability to implement a blockchain in the area of national security

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Blockchain technology and national security. The ability to implement a blockchain in the area of national security
Tytuł równoległy: Technologia blockchain a bezpieczeństwo narodowe. Możliwość wdrożenia łańcucha bloków w obszarze bezpieczeństwa państwa
Autor: Mincewicz, Wojciech
URI: http://hdl.handle.net/11331/3303
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.08
Date: 2020-12-31
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (6) 2020, s. 114-129
Abstract:
 
The article undertakes an analysis of the potential of using blockchain technology to strengthen the security of the state, which is guaranteed by a strong and efficient army. As part of his own studies, the author first characterizes the solutions that were first implemented in 2008 with the creation of Bitcoin. Blockchain technology, described as the most important achievement of humanity since the creation of the internet. It is increasingly used in areas such as payment management, digitization, and contract storage, or in the private sector, where data security plays a key role. Available reports and studies indicate that the United States, the Russian Federation, and the People's Republic of China are intensively working on the implementation of technology in the functioning of their armies. In turn, countries such as South Korea or India began pilot programs in 2019, which will eventually lead to the implementation of blockchain technology in their armies. Hence, the question arises, what military application blockchain technology has or may have in the foreseeable future, and how its use by armies can contribute to improving the security of the state? In the study presented, the following three areas of potential application have been distinguished: security in cyberspace, supply chain management, and more effective and reliable communication.
 
W artykule podjęta została analiza potencjału wykorzystania technologii blockchain dla wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, którego gwarantem jest silna i sprawnie funkcjonująca armia. Na początku autor dokonuje charakterystyki rozwiązań, które jako pierwsze zostały zaimplementowane w 2008 roku wraz z powstaniem Bitcoina. Technologia łańcucha bloków, określana jako najważniejsze osiągnięcie ludzkości od momentu powstania internetu. Coraz częściej znajduje zastosowanie w takich obszarach jak: zarządzanie płatnościami, digitalizacja i przechowywanie umów, czy też w sektorze prywatnym, gdzie kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo danych. Dostępne raporty i opracowania wskazują, że intensywne prace nad wdrożeniem technologii w funkcjonowanie swoich armii prowadzą Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska oraz Chińska Republika Ludowa. Z kolei takie kraje jak Korea Południowa czy Indie w 2019 roku rozpoczęły programy pilotażowe, które finalnie mają także doprowadzić do implementacji technologii łańcucha bloków w ich armiach. Stąd też rodzi się pytanie, jakie militarne zastosowanie ma lub może mieć w dającej się przewidzieć przyszłości, technologia łańcucha bloków i jak jej wykorzystanie przez armie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa państwa? W prezentowanym studium wyróżnione zostały trzy następujące obszary potencjalnego zastosowania: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz bardziej efektywna i niezawodna komunikacja.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics